Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDŁ29 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-UD-4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Derwich, Monika Sawicka
Prowadzący grup: Karol Derwich, Monika Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem jest poznanie i rozumienie podstawowych procesów politycznych i ekonomicznych determinujących stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej.

Efekty kształcenia:

Student dna i rozumie:

podstawowe zagadnienia dotyczące stosunków międzynarodowych w AMeryce Łacińskiej i regionie Karaibów;

polityczne, ekonomiczne oraz społeczne czynniki determinujące stosunki międzynarodowe w AMeryce Łacińskiej;

obecna sytuacje geopolityczna Ameryki Łacińskiej;

Student potrafi:

scharakteryzować procesy zachodzące w sferze stosunków międzynarodowych w zachodniej półkuli ;

analizować zjawiska ze sfery stosunków międzynarodowych w zachodniej półkuli;

prognozować wydarzenia międzynarodowe na podstawie zdobytej dotychczas wiedzy teoretycznej ;


Student jest gotów do:

realizowania projektów z zakresu stosunków międzynarodowych w zachodniej półkuli

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, projet;

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny i projekt;

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Pełny opis:

Pierwsze koncepcje integracyjne w Ameryce Łacińskiej; Polityka USA w basenie Morza Karaibskiego na przełomie XIX i XX wieku; Panamerykanizm i nowe formy aktywności USA w Ameryce Łacińskiej; Konferencje międzyamerykańskie i polityka dobrego sąsiedztwa; Początek zimnej wojny w Amerykach; Półkula zachodnia w okresie II wojny światowej; System międzyamerykański; Rewolucja kubańska i jej wpływ na stosunki międzyamerykańskie; Konflikt środkowoamerykański w latach 80-tych XX wieku; Integracja gospodarcza w zachodniej hemisferze; USA wobec integracji gospodarczej w zachodniej półkuli; Postzimnowojenne wyzwania dla relacji międzyamerykańskich; Ameryka Łacińska – Chiny

Literatura:

Obowiązkowa

Wiesław Dobrzycki, Stosunki Międzynarodowe w Ameryce Łacińskie. Historia i współczesność, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2000

Wiesław Dobrzycki, "System międzyamerykański", Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2002

Michael Reid, Forgotten Continent. The Battle for Latin American Soul, Yale University Press, 2009

Karol Derwich, U.S. – Latin American Relations, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2014

Dodatkowa

Jorge I. Dominguez, Rafael Fernandez de Castro, Contemporary US – Latin American Relations: Cooperation or Conflict in the 21st Century, Routledge, 2016

Peter Smith, Talons of the Eagle, Oxford University Press, 2012

Robert Holden, Eric Zolov, Latin America and the United States: A Documentary History, Oxford University Press, 2010

Karol Derwich, Instrumenty latynoamerykańskiej polityki USA, 1945 – 2000, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.