Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium latynoamerykanistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDŁ31 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium latynoamerykanistyczne
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-UD-4
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lisińska, Monika Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Lisińska, Monika Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1: studenci poznają aktualne problemy polityczne i społeczne zachodzące współcześnie w Ameryce Łacińskiej.

C2: studenci nauczą się weryfikacji formy przekazu medialnego poświęconego najważniejszym bieżącym tematom Ameryki Łacińskiej.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Praca w grupach: przygotowanie i omówienie bieżących wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie Ameryki Łacińskiej.

3. Przygotowanie i prezentacja na ostatnich dwóch spotkaniach w semestrze projektu badawczego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

30 h kontaktowych

60 h przygotowanie bieżących informacji na temat państw regionu

45 h przeprowadzenie badania

15 h przygotowanie prezentacji

Skrócony opis:

Uczestnicy kursu podczas kolejnych spotkań będą analizować bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne wybranych sześciu państw Ameryki Łacińskiej: Meksyku, Wenezueli, Brazylii, Argentyny, Chile oraz Kolumbii. Wspólne dyskusje będą miały na celu identyfikację źródeł i możliwych długofalowych skutków napięć politycznych, społecznych i gospodarczych, z którymi na początku 2020 roku mierzą się obywatele wybranych państw regionu. Weryfikacji poddana zostanie również forma przekazu medialnego poświęconego najważniejszym tematom Ameryki Łacińskiej w 2020 roku.

Pełny opis:

Spotkanie 1: Organizacyjne (omówienie treści kursu)

Spotkanie 2 i 3: Wstęp do badań jakościowych (podstawowe zagadnienia metodologiczne: czym jest jakościowa analiza treści, analiza dyskursu, badania wizualne w naukach społecznych)

Spotkanie 3 do 13: omawianie bieżących wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie Ameryki Łacińskiej.

Spotkanie 14 i 15: prezentacje projektów badawczych grup.

Uwagi:

R. Wodak, M. Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty)

Wybrane światowe dzienniki anglojęzyczne, m.in.:

"Washington Post"

"The New York Times"

"Huffington Post"

Z uwagi na ukierunkowanie przedmiotu na analizę najbardziej aktualnych zjawisk, dodatkową literaturę przedmiotu stanowić będą źródła internetowe - hiszpańskojęzyczne, portugalskojęzyczne i anglojęzyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.