Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje Korea Południowa - Północna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IBDW-262.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacje Korea Południowa - Północna
Jednostka: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Grupy: Grupa przedmiotów obowiązkowych/ podstawowych - Korea
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Pietrewicz
Prowadzący grup: Oskar Pietrewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy na temat stosunków międzykoreańskich, ich uwarunkowań, celów polityki zagranicznej obu państw koreańskich z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń współpracy, płynących z tego szans i wyzwań. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących analizy stosunków międzykoreańskich, w tym w wymiarze potencjalnego zjednoczenia i związanych z tych problemów w odniesieniu do bieżących wydarzeń.

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat stosunków międzykoreańskich [K_W02++]

EK2: Posiada wiedzę na temat regionalnego środowiska bezpieczeństwa i pozycji Korei Południowej i Korei Północnej w regionie [K_W02++] [K_W03++] [K_W9++]

EK3: Potrafi analizować stosunki międzykoreańskie i sytuację na Półwyspie Koreańskim z uwzględnieniem interesów i pozycji obu Korei [K_U01++]

EK4: Potrafi rozpoznać na poziomie podstawowym uwarunkowania i wyzwania związane z dialogiem międzykoreańskim i potencjalnym zjednoczeniem Korei i tworzyć proste prognozy [K_U03++] [K_U04++][K_U05++] [K_U07++]

EK5: Potrafi samodzielnie na poziomie podstawowym opracować wyniki prowadzonych analiz na temat dialogu międzykoreańskiego i perspektyw zjednoczenia Korei oraz przedstawić je [K_U04+]

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o Azji Wschodniej i obu państwach koreańskich

Forma i warunki zaliczenia:

• Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

• Tekst analityczny

• Aktywność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 – przygotowanie krótkich tekstów analitycznych, wystąpień/prezentacji, aktywność na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prelekcja

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Pełny opis:

1. Geneza współczesnego podziału Korei

• Sytuacja Korei przed podziałem. Kontekst zimnowojennej rywalizacji. Symbole i skala podziału.

2. Zimnowojenna specyfika stosunków międzykoreańskich

• Konfrontacyjna natura relacji: wojna koreańska, konkurencyjne modele rozwojowe

• Koncepcje zjednoczeniowe w czasach zimnej wojny

o Koncepcje lat 50. i 60. XX w.: nacjonalizm, antykomunizm. Koncepcje lat 70. i 80. XX w.: federalizm, funkcjonalizm. Koncepcje wczesnych lat 90. XX w.: federacja, konfederacja.

3. Wymiary współpracy międzykoreańskiej

• Płaszczyzna polityczna. Liberalne otwarcie „słonecznej polityki”: rządy Kim Dae-junga, Roh Moo-hyuna. Konserwatywny zwrot: rządy Lee Myung-baka, Park Geun-hye.

• Współpraca ekonomiczna. Skala wymiany handlowej, kompleks przemysłowy w Kaesongu, projekt turystyczny w Górach Diamentowych, połączenia drogowe i kolejowe obu Korei, południowokoreańskie inwestycje w KRLD.

• Wymiar społeczno-kulturowy. Spotkania członków rozdzielonych rodzin. Pomoc humanitarna.

4. Problemy w stosunkach międzykoreańskich

• Dysproporcje rozwojowe. Konfrontacyjna polityka Korei Północnej. Wątpliwe poparcie Koreańczyków dla planów zjednoczeniowych. Różnice ustrojowe. Problemy Koreańczyków z Północy na Południu.

5. Międzynarodowy kontekst stosunków międzykoreańskich

• Stanowisko wybranych państw (Chin, USA, Japonii, Rosji) wobec dialogu międzykoreańskiego. Specyfika stosunków ChRL z KRLD i USA z Republiką Korei. Wpływ ewentualnego zjednoczenia Korei na sytuację w regionie.

6. Półwysep Koreański 2021

• Charakterystyka stosunków międzykoreańskich za rządów Kim Jong Una i Moon Jae-ina. Przejawy współpracy i konfrontacji. Scenariusze rozwoju sytuacji.

Literatura:

• Andrzej Bober, Korea zjednoczona - szansa czy utopia?, Skarżysko-Kamienna 2013.

• Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja, Poznań 2014.

• Oskar Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw, Warszawa 2016.

• Samuel S. Kim (red.), Inter-Korean Relations: Problems and Prospects, New York 2004.

• Samuel S. Kim, The Two Koreas and the Great Powers, New York 2006.

• Scott A. Snyder, South Korea at the Crossroads. Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers, New York 2018.

• Norman D. Levin, Han Yong-Sup, Sunshine in Korea. The South Korean Debate over Policies Toward North Korea, Santa Monica 2002.

• Dokumenty, oświadczenia publikowane przez władze Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Republiki Korei.

• Raporty, analizy wybranych ośrodków analitycznych i artykuły prasowe polecane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.