Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antydyskryminacja w kulturze politycznej i edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IE-L368D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antydyskryminacja w kulturze politycznej i edukacji
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Prowadzący grup: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Adam Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

1. Projekt grupowy: przygotowanie wybranego zagadnienia z tematyki zajęć na podstawie analizy przypadku (case study): 50% oceny końcowej

2. Wolontariat w organizacji pozarządowej (5 godz.): 25% oceny końcowej

3. Aktywność na zajęciach: 25% oceny końcowej


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metoda projektów

Film

Wykład

Prezentacja multimedialna

Dyskusja

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS30 godzin: zajęcia dydaktyczne

45 godzin: czytania na zajęcia

45 godzin: projekt – praca grupowa

5h – przygotowanie i podsumowanie wybranej lektury

=125 godzin


Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z tematyką dyskryminacji i uprzedzeń społecznych oraz strategii antydyskryminacyjnych w edukacji i w polityce. Kolejnym celem jest zrozumienie mechanizmów, które prowadzą do nienawiści, tworzą stereotypy oraz nietolerancję wobec różnych grup społecznych. Analizując przykłady dobrych praktyk podejmiemy próbę krytycznej analizy strategii zastanawiając się nad wyzwaniami i rozwiązaniami antydyskryminacyjnymi we współczesnym społeczeństwie.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do kursu – literatura, format zajęć, warunki zaliczenia, wprowadzenie do tematyki oraz zasad projektu. Wprowadzenie do terminologii, koncepcji, definicji: rasizm, antysemityzm, ksenofobia, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, konflikt, przemoc.

2. Tolerancja / nietolerancja – sposoby i granice tolerancji w wielokulturowych społeczeństwach. Przykłady nietolerancji: grupy wykluczone w polskim /europejskim społeczeństwie. Edukacja na rzecz tolerancji.

3. Badania empiryczne (ADL, AJC, FRA, sondaże Pew, TANDIS)

4. Antysemityzm i islamofobia w Europie: nowe wyzwania i praktyki.

5. Film Artykuł 18 (2017), reż. Bartosz Staszewski - walka o prawa mniejszości LGBT w demokratycznej Polsce (wprowadzenie i pokaz filmu)

6. Przejawy dyskryminacji osób LGBT (dyskusja, prezentacja, video)

7. Rola i pozycja kobiet w Europie na początku XX wieku - film Sufrażystka (2015), reż. Sarah Gavron

8. Obszary i przejawy nierówności wobec kobiet dziś (prezentacja, dyskusja, video)

9. Tożsamość narodowa i jej odcienie na przykładzie polskiej tożsamości narodowej (warsztat, prezentacja, dyskusja)

10. Studia przypadków I (krótkie video, dyskusja)

11. Studia przypadków II (krótkie video, dyskusja)

12. Strategie antydyskryminacyjne: prawo, media, kompetencje międzykulturowe. Działania organizacji międzynarodowych (OSCE/ODIHR). Polityka antydyskryminacyjna na poziomie państw i organizacji

pozarządowych. Dyrektywy na poziomie UE.

13-15. Prezentacje projektów studentów

Literatura:

Błuszkowski, Jan (2003), Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 172-200.

Bokszański, Zbigniew (2006), Tożsamości zbiorowe. PWN. W szczególności: tożsamości zbiorowe; tożsamość etniczna.

Niedzwiedzki, Dariusz (2010), Migracje i tożsamość: Od teorii do analizy przypadku. NOMOS. W szczególności: s. 169-199.

Makówka-Kwapisiewicz, Anna (red.) (2016). Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. Kraków.

http://www.mowanienawisci.info/post/antysemityzm-nie-jest-pogladem-podrecznik-dla-edukatorow-i-edukatorek/

Stefaniak, Anna, Michał Bilewicz Mikołaj Winiewski (red). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Wydawnictwo Liberi Libri. http://cbu.psychologia.pl/uploads/materialy/Uprzedzenia2015.pdf

Kofta, M. (red.) (2004), Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 9-38.

Film. Jane Elliot Experiment: How Racist Are You?

https://www.youtube.com/watch?v=tL3zWZ7kKnI

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.