Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Challenges to the European Identity. The rebirth of nationalisms in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IE-S215D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Challenges to the European Identity. The rebirth of nationalisms in Europe
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Mach, Joanna Orzechowska-Wacławska
Prowadzący grup: Zdzisław Mach, Joanna Orzechowska-Wacławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Impact:

The main impact of the course will be the enhancement of knowledge and students’ awareness about the transformation of the European identities when they are under internal and external pressures.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture and seminar (case studies)

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Topics:

1. Collective identities: national and supranational identity

2. The problems with European cultural heritage

3. European identity: between cultural and civic conception of identity

4. Nationalism and national identity in postmodern reality

5. Redefining European identity and national identity in today’s Europe

6. Economic crisis and nationalisms

7. Migration crisis: Who is ‘the other’?

8. Is Europe suffering from the ‘identity crisis’?

9. Sovereignty and post-sovereignty in contemporary Europe. What do ‘new’ nationalisms seek?

10. Europe at crossroads: the rebirth of nationalism in Central and Eastern Europe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course analyses contemporary identity processes in Europe. The emphasis is placed on most recent challenges that Europe has been facing, namely: economic crisis and migration crisis that have fuelled the feeling of insecurity among EU citizens and undermined trust towards the EU. The problem cannot be limited only to how these challenges have influenced the way Europe and European identity is understood, or how important European identity is and what values are believed to be the backbone of the European project. The main question is the very feasibility of common, European identity today. The course discusses a number of relevant problems, such as: the socio-psychological implications of the European crises, the issue of solidarity in Europe (different strategies of coping with crises – searching of common solutions as opposed to national ones), the problem of values and their perceptions in the light of the crises, the question of radicalization of national and nationalistic sentiments in Europe, and the problem of (post)sovereignty.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bauman Z., Identity. Conversations with Benedetto Vecchi, Polity Press 2004.

Bauman Z., Europe. An Unfinished Adventure, Polity Press 2004.

Beck U. and Grande E., “Cosmopolitanism: Europe’s Way Out of Crisis.”, European Journal of Social Theory, 10:1, 2007, p. 67-85.

Blokker P., “Populist Nationalism, Anti-Europeanism, Post-nationalism and the East-West Distinction”, German Law Journal, 2005, p. 371-389.

Castells M., End of the Millenium, Blackwell 1998.

Castells M., The Power of Identity, Blackwell 1998.

Castles, S and Miller, M, The Age of Migration: International Migration Movements in the Modern World, Fourth Edition, 2009.

Checkel. J.T. and Katzenstein P.J., European Identity, Cambridge University Press 2009.

Delanty G., "The Making of a Post-western Europe: a Civilizational Analysis", Thesis Eleven 2003, Sage Publications, p. 8-25.

Delanty G., “The Idea of a Cosmopolitan Europe: On the Cultural Significance of Europeanization”, International Review of Sociology, 2005, 15:3, p. 405-421.

Delanty G. and Rumford Ch., Rethinking Europe, Routledge 2005.

Gellner E., Nations and Nationalism, Second Edition. Blackwell Publishing 2006.

Giddens A., Modernity and Self-Identity, Polity Press 1991.

Hutchinson J, Smith A.D., Ethnicity, Oxford University Press 1994.

Kymlicka W., Multicultural Odysseys. Navigating the new International Politics of Diversity, Oxford University Press 2009,

Macdonald, S. (ed.), Inside European Identities, Oxford: Berg. 1993.

Parekh B., A New Politics of Identity. Political Principles for an Interdependent World, Palgrave Macmillan 2008.

Schierup C.-U. and Hansen P. and Castles S., Migration, Citizenship, and the European Welfare State, Oxford University Press 2006.

Smith A.D., National Identity, University of Nevada Press 1991.

Smith A.D., The Ethnic Origin of Nations, Blackwell 1999.

Soysal Y., Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe, University of Chicago Press 1996.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Course is open to both BA and MA students.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.