Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic English for European Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IE-S66D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Academic English for European Studies
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Scott Simpson
Prowadzący grup: Scott Simpson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) Please note that the starting time for this course has been changed to Wednesday, 9 October 2019.

There is no placement exam for this course, but please see the prerequisites, below.

Efekty kształcenia:

Celem kursu „Academic English for European Studies” jest zdobycie przez studentów umiejętności czytania i pisania anglojęzycznych tekstów naukowych. Rozwinięcie znajomości języka angielskiego, związanego z problematyką integracji europejskiej, pozwoli na doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności prowadzenia dyskusji.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1

Forma i warunki zaliczenia:

Regularne prace domowe, prezentacja.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej – praca i postępy monitorowane są na bieżąco w trakcie aktywności na zajęciach i poprzez regularne prace domowe (eseje, ćwiczenia).

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

'Academic English for European Studies' is designed to help students improve their skills in reading, writing, and translation of English-language texts which relate to the broad range of issues associated with Europe and European integration. Special focus is placed on academic vocabulary and tone, as well as practical communications skills which are useful in a University setting.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction – 9 October 2019

Overview of the class

Academic speaking

Warm-up exercises: introductions, 'faves' and 'clash'

2. Questions and cross-examination – 16 October 2019

Types of questions

Exercises (20 questions, To tell the truth)

3. Making your point in a presentation – 23 October 2019

Visual rhetoric

Text on screen

Using PowerPoint

4. Student Presentations – 30 October 2019

'Eurovision +!' Team presentations

5. Listening and note-taking – 6 November2019

Answering questions from spoken information

Listening to and retelling a story

6. Three-minute debates – 13 November 2019

(short speech explaining an opinion)

7. Writing clear academic sentences – 20 November 2019

Verb tense in academic writing (past-present)

Minimising passive voice and phrasal verbs

Sentence length (and SVO structure)

8. Writing convincing academic paragraphs – 27 November 2019

Paragraph length

Paragraph types

Hamburger & PEEL

9. Organising academic essays and term papers – 4 December2019

Situation-Problem-Solution-Evaluation (SPRE)

Introduction-Methods-Results-Discussion (IMRD)

Argumentative Five-paragraph essay

Two-page review

10. Using sources, and citation – 11 December 2019

Paraphrasing, Summarising, Synthesising, Quoting

“Chicago” & “Harvard” (APA, MLA)

11. How to use jargon well (and badly) – 18 December 2019

Formal/informal language

The purposes of jargon

Social Science jargon, Eurojargon

English as a lingua franca

12. Categorise, Compare & Contrast – 8 January2020

Classifying and categorising

Comparing and contrasting

general and specific

cause and effect

13. Standardised Tests – 15 January 2020

TOEFL, IELTS

Aptitude tests and skill tests

Test-taking skills

14. CVs and application letters – 22 January 2020

Structure of business letters

Application letters

Europass CV

US and UK styles

15. Electronic communication – time TBA

Telephones

Email & spam

Social media for academic purposes

(Quick review before the exam)

Final written exam: DATE TO BE CONFIRMED – 29 January 2020

Literatura: (tylko po angielsku)

The Economist (2003). Style Guide.

European Commission Directorate-General for Translation (2011). English Style Guide

Hughes, D. & Phillips, B. (2000). The Oxford Union Guide to Successful Public Speaking, Virgin Books

Lamerton, Jacey (2001). Everything you Need to Know about Public Speaking, Harper Collins Publishers

Macpherson, Robin (2011). English for Academic Purposes, Wydawnictwo Naukowe PWN

McArthur, Tom. (2003). The Oxford Guide to World English.

McCarthy, M. & O'Dell, F. (2011). Academic Vocabulary in Use, Cambridge

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.