Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość transnarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-20 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Przestępczość transnarodowa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Woźnica
Prowadzący grup: Rafał Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK 1: Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju współczesnej zorganizowanej przestępczości międzynarodowej[K_W02+]

EK 2: Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów aktywności zorganizowanych grup przestępczych [K_W05+]

EK 3: Wskazuje potrzebę kontrolowania i zwalczania przestępczości transgranicznej oraz rozumie rolę organizacji międzynarodowych w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej [K_W05+]

EK 4: Potrafi dokonać analizy i oceny wpływu przestępczości międzynarodowej na porządek publiczny państw [K_W02++, K_U02+, K_U03+]

EK 5: Potrafi wskazać praktyczne i organizacyjne aspekty współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transnarodowej [K_W08+]

Wymagania wstępne:

------

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu następuje na podstawie:

- kolokwium zaliczeniowego, które odbywa się na ostatnich zajęciach. Kolokwium składa się pytań testowych zamkniętych i otwartych

- aktywności podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania swojego stanowiska. Aktywność jest punktowana każdorazowo podczas zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3, EK 4, EK 5: Kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte i otwarte; aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody podające – opis, objaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Pełny opis:

Istota i specyfika transnarodowej przestępczości zorganizowanej; cechy specyficzne transnarodowej przestępczości zorganizowanej na płaszczyźnie organizacyjnej; globalizacja przestępczości zorganizowanej; znaczenie „szarej strefy” w rozwoju przestępczości zorganizowanej; główne obszary aktywności zorganizowanych grup przestępczych; przemysł kokainowy na świecie; przestępstwa gospodarcze oraz problem legalizacji dochodów z działalności przestępczej (pranie brudnych pieniędzy); transnarodowa przestępczość zorganizowana i konflikty na Bałkanach; „mafia rosyjska”; współpraca organizacji przestępczych; sojusze strategiczne i współpraca grup przestępczych z innymi podmiotami pozapaństwowymi; przestępczość transnarodowa i terroryzm; wpływ transnarodowej przestępczości zorganizowanej na porządek publiczny państw; sposoby walki z zorganizowaną przestępczością międzynarodową; transnarodowa przestępczość a bezpieczeństwo międzynarodowe, światowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Literatura:

Gambetta D., Mafia sycylijska. Prywatna ochrona jako biznes, Warszawa 2009.

Glenny M., McMafia. Zbrodnia nie zna granic, Warszawa 2009.

Government of the Shadows: Parapolitics and Criminal Sovereignty, Wilson E. (red.), NY 2009.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Zwalczaniu Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej, 2001.

Ponadto materiały, raporty i analizy dostarczane podczas zajęć przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.