Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki operacyjne służb specjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-41 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki operacyjne służb specjalnych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Służby specjalne w systemie prawnym RP

2. Służby funkcje i zadania i struktura poszczególnych służb specjalnych

3. Uprawnienia służb specjalnych w Polsce

4. Źródła informacji i zasady ich pozyskiwania

5. Zasady oceny wiarygodności informacji i ich analizy

6. Podstawy psychologii śledczej

7. Zasady prawidłowego przesłuchania świadka

8. Przesłuchanie poznawcze

9. Podstawowe zagadnieni apracy operacyjnej

10. Zarys historyczny służb specjalnych w Polsce

11. Podstawowe zagadnienia zagranicznych służb specjalnych

12. System ochrony informacji niejawnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2006 r.),

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz.709 z późn. zm),

• Ustawa z dnia z dnia 24 maja 2002 r. o ABW i AW (Dz.U nr 74, poz. 676 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. O ochronie informacji niejawnych z późniejszymi zmianami, (Dz.U.2010,182,1228)

• S. Cenckiewicz „Długie ramię Moskwy”, Poznań, 2011

• A.Pepłoński „Wojna o tajemnice. Kontrwywiad II RP”, Kraków, 2011

• W. Suworow „GRU – radziecki wywiad wojskowy”, Warszawa 1999

• R. Faligot „Tajne służby chińskie- od Mao do igrzysk olimpijskich”, .Katowice 2009

• W.Mitriochin „Archiwum Mitriochina”, Poznań 2006

Literatura uzupełniająca:

• K.Leski „Życie niewłaściwie urozmaicone”, Gdańsk, 2009

• P. Hlebowicz Organizacja podziemna "Solidarność Walcząca" Referat wygłoszony na konferencji naukowej w Ełku 15 grudnia 2005 roku w filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (fragment dot. „Wydziału Wschodniego”)

• http://www.sw.org.pl/relacje/hlebowicz.html

• T.Cichoń , P. Tarnawski „Praca z agenturą i praca pod przykryciem – zagrożenia dla psychiki policjanta”. (w:) Psychologia i etyka w praktyce służb kryminalnych – wyzwania XXI wieku. KGP Biblioteka Doskonalenia Zawodowego Nr 31. Legionowo 2004.,

• P.Tarnawski „Czy państwo może wygrać z kibolami” Tygodnik Powszechny http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CGkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftygodnik.onet.pl%2F30%2C0%2C70994%2Cczy_panstwo_moze_wygrac_zkibolami%2Cartykul.html&ei=Zl6tT9PxLIKWswbZoZj5Aw&usg=AFQjCNHr17Efv2cS_3V26dwUOwOLgWE_XQ

Efekty uczenia się:

EK 1: Zna historię polskich służb specjalnych, a ich strukturę, rodzaje funkcje, zadania, uprawnienia oraz relacje z instytucjami państwowymi [K_W03++] [K_W05 ++] [K_W08 ++]

EK 2: Potrafi wymienić i określić poszczególne formy i metody pracy operacyjnej [K_W05 ++]

EK 3: Potrafi ocenić prawidlowość oceny działań służb przez polityków i dziennikarzy na podstawie porównania tych działań z przepisami prawnymi [K_W05 ++] [K_W08 ++]

EK 4: Poprawnie posługuje się pojęcie informacji oraz pojęciami pokrewnymi znając różnice między nimi [K_W01 +++] [K_U01 +++]

EK 5: Potrafi ocenić wiarygodność informacji prasowych analizując treść, źródło, informacje potwierdzające lub zaprzeczające [K_U02 ++]

EK 6: Zna zasady postrzegania i zapamiętywania i najczęstsze deformacje informacji przekazywanych w dobrej wierze [K_W06 ++]

EK 7: Zna podstawowe techniki wykrywania kłamstwa na podstawie analizy zachowań werbalnych i niewerbalnych [K_W06 ++]

EK 8: Zna zasady „przesłuchania poznawczego” [K_W06 ++]

Metody i kryteria oceniania:

EK1-EK8: Referaty, ocena dyskusji podczas zajęć.

Warunkiem zaliczenia modułu jest przedstawienie ocenianego referatu oraz udział w dyskusji na przynajmniej 50% zajęć, ocenianej każdorazowo.

Wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Jurczak, Paweł Tarnawski
Prowadzący grup: Dominik Jurczak, Paweł Tarnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Zna historię polskich służb specjalnych, a ich strukturę, rodzaje funkcje, zadania, uprawnienia oraz relacje z instytucjami państwowymi [K_W03++] [K_W05 ++] [K_W08 ++]

EK 2: Potrafi wymienić i określić poszczególne formy i metody pracy operacyjnej [K_W05 ++]

EK 3: Potrafi ocenić prawidlowość oceny działań służb przez polityków i dziennikarzy na podstawie porównania tych działań z przepisami prawnymi [K_W05 ++] [K_W08 ++]

EK 4: Poprawnie posługuje się pojęcie informacji oraz pojęciami pokrewnymi znając różnice między nimi [K_W01 +++] [K_U01 +++]

EK 5: Potrafi ocenić wiarygodność informacji prasowych analizując treść, źródło, informacje potwierdzające lub zaprzeczające [K_U02 ++]

EK 6: Zna zasady postrzegania i zapamiętywania i najczęstsze deformacje informacji przekazywanych w dobrej wierze [K_W06 ++]

EK 7: Zna podstawowe techniki wykrywania kłamstwa na podstawie analizy zachowań werbalnych i niewerbalnych [K_W06 ++]

EK 8: Zna zasady „przesłuchania poznawczego” [K_W06 ++]


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest przedstawienie ocenianego referatu oraz udział w dyskusji na przynajmniej 50% zajęć, ocenianej każdorazowo.

Wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK8: Referaty, ocena dyskusji podczas zajęć.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- ćwiczenia (30 godz.)


Praca własna studenta:

- samodzielne studiowanie literatury przedmiotu (30 godz.)

- przygotowanie referatu (30 godz.)


Łącznie: 90 godz. (3 punkty ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Pełny opis:

1. Służby specjalne w systemie prawnym RP

2. Służby funkcje i zadania i struktura poszczególnych służb specjalnych

3. Uprawnienia służb specjalnych w Polsce

4. Źródła informacji i zasady ich pozyskiwania

5. Zasady oceny wiarygodności informacji i ich analizy

6. Podstawy psychologii śledczej

7. Zasady prawidłowego przesłuchania świadka

8. Przesłuchanie poznawcze

9. Podstawowe zagadnieni apracy operacyjnej

10. Zarys historyczny służb specjalnych w Polsce

11. Podstawowe zagadnienia zagranicznych służb specjalnych

12. System ochrony informacji niejawnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2006 r.),

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz.709 z późn. zm),

• Ustawa z dnia z dnia 24 maja 2002 r. o ABW i AW (Dz.U nr 74, poz. 676 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. O ochronie informacji niejawnych z późniejszymi zmianami, (Dz.U.2010,182,1228)

• S. Cenckiewicz „Długie ramię Moskwy”, Poznań, 2011

• A.Pepłoński „Wojna o tajemnice. Kontrwywiad II RP”, Kraków, 2011

• W. Suworow „GRU – radziecki wywiad wojskowy”, Warszawa 1999

• R. Faligot „Tajne służby chińskie- od Mao do igrzysk olimpijskich”, .Katowice 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.