Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy bezpieczeństwa globalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-49 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problemy bezpieczeństwa globalnego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na III roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kozerawski
Prowadzący grup: Dariusz Kozerawski, Piotr Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna współczesne teorie bezpieczeństwa i polityki światowej [K_W01 ++]

EK2: Zna uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego w epoce pozimnowojennej [K_W03 ++]

EK3: Zna strukturę podmiotów strategicznego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego [K_W08 +++]

EK4: Zna kategorie i obszary międzynarodowych zagrożeń bezpieczeństwa [K_W03 ++]

EK5: Analizuje czynniki determinujące globalny system bezpieczeństwa [K_U02 ++]

EK6: Interpretuje i prognozuje przyszłość globalizacji i ładu pozimnowojennego [K_U06 ++], [K_U07 ++]

EK7: Ocenia strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego [K_K07 +++]

EK8: Współuczestniczy w projektach analizy zjawiska globalizacji bezpieczeństwa [K_K03 ++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które

składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania

podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z pytań opisowych


Czas trwania egzaminu: 1,5 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na

podstawie:

a) kolokwium końcowego, trwającego 1,5 godz., odbywającego się na

przedostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) punktowanej każdorazowo aktywności w formie udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, prezentacji problemowo-analitycznej wybranego zagadnienia związanego z globalnymi problemami bezpieczeństwa.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, Ek3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: Egzamin: pytania opisowe


EK2, EK3, EK4 Ocena aktywności na ćwiczeniach, udział w dyskusjach,

punktowany każdorazowoDo oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

6

Pełny opis:

1. Pojęcie i istota globalizacji bezpieczeństwa międzynarodowego

2. Globalizacja i polityka globalna: proces, uczestnicy, determinanty

3. Bezpieczeństwo globalne a globalne społeczeństwo obywatelskie

4. Teorie globalizacji polityki światowej

5. Alternatywne wizje bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego

6. Gospodarka globalna a tradycyjna ekonomia polityczna

7. Korporacje, organizacje i nowi aktorzy niepaństwowi w polityce globalnej

8. Wybrane globalne problemy bezpieczeństwa: militarnego, ekologicznego, energetycznego, cyberprzestrzeni, inne …

9. Terroryzm i globalizacja

10. Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia

11. Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej

12. Bezpieczeństwo energetyczne i global energy governance

13. Pojęcie i perspektywy prawa ponadnarodowego w dobie globalizacji

14. Globalne zarządzanie a globalne przywództwo

Literatura:

Globalizacja polityki światowej (red. J. Baylis, S. Smith), 2008.

Kuźniar R., Lachowski Z., (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia, koncepcje, instytucje, Warszawa 2003 r.;

J. E. Stiglitz, Making Globalization Work, 2006

J. E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 2002.

J. A. Scholte, Globalizacja : krytyczne wprowadzenie (tłum. K. Ślęczka), 2006.

Czy globalizacja musi być irracjonalna? (red. W. Szymański) , 2007

Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy (red. J. Kundery), 2011.

R. Leichenko, K. O'Brien, Environmental Change and Globalization: Double Exposures, 2008.

J. N. Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford University Press 2004

R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.