Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Utopias and Anti-Utopias

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BNPSMdl-155a Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Utopias and Anti-Utopias
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Zajęcia fakultatywne dla III roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów I stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Górnisiewicz
Prowadzący grup: Arkadiusz Górnisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: potrafi definiować pojęcie utopii i przedstawić jego typologię

EK2: posiada zdolność omówienia relacji między pojęciami utopii, antyutopii, dystopii i ideologii

EK3: zna i potrafi analizować przykłady literatury utopijnej i antyutopijnej z różnych epok historycznych

EK4: potrafi twórczo dyskutować nad możliwościami i ograniczeniami polityki

EK5: potrafi krytycznie analizować teksty źródłowe i komentarze oraz formułować własne stanowisko (ustnie i pisemnie)

EK5: potrafi myśleć twórczo i samodzielnie


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 3

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest rozpoznaniu pojęć utopii i antyutopii w historii myśli politycznej w oparciu o lekturę wybranych prac zaliczanych do rzeczonych gatunków literackich. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z problemem definiowania pojęcia utopii, przesuwalnością jej granic czasowych i treściowych, z wzajemną relacją pojęć ideologii i utopii

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest rozpoznaniu pojęć utopii i antyutopii w historii myśli politycznej w oparciu o lekturę wybranych prac zaliczanych do rzeczonych gatunków literackich. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z problemem definiowania pojęcia utopii, przesuwalnością jej granic czasowych i treściowych, z wzajemną relacją pojęć ideologii i utopii (K. Mannheim). Omawiane będą zarówno klasyczne teksty utopijne (m.in. T. Morus, T. Campanella, F. Bacon, J. Harrington, A. de Condorcet, Ch. de Saint-Simon, K.Marks, H.G.Wells, B.F.Skinner), jak również te uchodzące za „ćwiczenia z odczarowywania”. W przypadku antyutopii i dystopii szczególny nacisk położny zostanie na literaturę dwudziestowieczną (m.in. A. Huxley, G. Orwell, E. Canetti, E. Jünger)

Tematyka zajęć:

1.Wprowadzenie semantyczno-historyczne: pojęcia utopii, antyutopii, dystopii.

2. Utopizm w myśli starożytnej i średniowiecznej

3. Narodziny i rozwój utopii nowożytnych

4. Utopie okresu Oświecenia

5. Pojęcie postępu a utopizm

6. Ideologia a utopia

7. Utopie a dwudziestowieczne totalitaryzmy i ludobójstwo

8. Technologia jako utopia

9. Antyutopie w literaturze dwudziestego wieku

10. Współczesne polityczne dystopie

Literatura:

Literatura podstawowa:

-The Utopia Reader (ed. by Gregory Claeys and Lyman Tower Sargent), New York University Press, New York-London 1999 [antologia tekstów źródłowych].

-Karl Mannheim, Ideology and Utopia, Routledge and Kegan Paul, London-Henley 1979.

-Leszek Kołakowski, Modernity on Endless Trial, The University of Chicago Press, Chicago-London 1997.

-Paul Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia, Columbia University Press, New York 1986

-Lyman Tower Sargent, Utopianism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2010.

Literatura uzupełniająca:

-The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

-Daniel Bell, The End of Ideology, Harvard University Press, Cambridge Ma. 1988.

-Elias Canetti, Crowds and Power, Farrar, Straus and Giroux, New York 1984.

-Emil Cioran, History and Utopia, The University of Chicago Press, Chicago 1998.

-Rhiannon Evans, Utopia Antiqua, Routledge, London-New York 2008.

-Arnold Gehlen, Man in the Age of Technology, Columbia University Press, New York 1980.

-Russell Jacoby, Picture Imperfect. Utopian Thought for an Anti-Utopian Age, Columbia University Press, New York 2005.

-Ernst Jünger, Eumeswil, Telos Press, Candor NY 2015.

-Krishan Kumar, Utopia and Anti-utopia in Modern Times, Basil Blackwell, Oxford 1987.

-Stanisław Lem, Summa Technologiae, University of Minnesota Press, Minneapolis 2014.

-John P. McCormick (ed.), Confronting Mass Democracy and Industrial Technology, Duke University Press, Durham-London 2002.

-Jerzy Szacki, Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2000.

-Roman Tokarczyk, The Reception of More’s Utopia in Poland, “Moreana”, vol. 41, Angers 1994.

-Stephen Toulmin, Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity, The University of Chicago Press, Chicago 1992.

-Eric D. Weitz, A Century of Genocide. Utopias of Race and Nation, Princeton University Press, Princeton-London 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.