Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-15 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wordliczek
Prowadzący grup: Łukasz Wordliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie podstawowe zagadnienia amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [K_W02+++][K_W03++][K_W04+++]

EK2: Posiada podstawowe informacje nt. systemu bezpieczeństwa w świecie [K_W02+++] [K_W03+++][K_W04++]

EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które determinują politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych [K_W04++][K_W06++][K_W07+]

EK5: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować[K_U02+++][K_U03++][K_U04+++][K_K02++][K_K03+]

EK6: Potrafi w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze polityki bezpieczeństwa USA [K_U02++][K_U04++][K_U10+++][K_K03++]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywność w czasie zajęć, udział w dyskusjach, egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK5: Aktywność w czasie zajęć, udział w dyskusjach, egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do zajęć, w tym czytanie literatury- 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Wykład obejmuje trzy komponenty: formowanie polityki zagranicznej, w tym rola instytucji, które w tym procesie uczestniczą (1-3), kwestie zasad, założeń, doktryn polityki bezpieczeństwa USA (4-6) oraz realizację tej polityki (7-12).

1) Podstawy teoretyczne analizy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

2) Rola prezydenta i administracji prezydenckiej w formowaniu amerykańskiej polityki bezpieczeństwa.

3) Pentagon jako kluczowy element polityki bezpieczeństwa USA.

4) Podstawowe nurty w amerykańskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

5) Główne doktryny polityki bezpieczeństwa USA.

6) Założenia polityki bezpieczeństwa USA po 1989 r.

7) Zarys polityki bezpieczeństwa USA do 1989 r.

8) USA jako globalny aktor polityki bezpieczeństwa.

9) Rola Europy w polityce bezpieczeństwa USA.

10) Polityka bezpieczeństwa USA wobec Azji i Pacyfiku.

11) Polityka bezpieczeństwa USA wobec obszaru postradzieckiego.

12) Polityka USA w Ameryce Łacińskiej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje trzy komponenty: formowanie polityki zagranicznej, w tym rola instytucji, które w tym procesie uczestniczą (1-3), kwestie zasad, założeń, doktryn polityki bezpieczeństwa USA (4-6) oraz realizację tej polityki (7-12).

1) Podstawy teoretyczne analizy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

2) Rola prezydenta i administracji prezydenckiej w formowaniu amerykańskiej polityki bezpieczeństwa.

3) Pentagon jako kluczowy element polityki bezpieczeństwa USA.

4) Podstawowe nurty w amerykańskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

5) Główne doktryny polityki bezpieczeństwa USA.

6) Założenia polityki bezpieczeństwa USA po 1989 r.

7) Zarys polityki bezpieczeństwa USA do 1989 r.

8) USA jako globalny aktor polityki bezpieczeństwa.

9) Rola Europy w polityce bezpieczeństwa USA.

10) Polityka bezpieczeństwa USA wobec Azji i Pacyfiku.

11) Polityka bezpieczeństwa USA wobec obszaru postradzieckiego.

12) Polityka USA w Ameryce Łacińskiej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Buzan B., The United States and Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century, Polity Press, Cambridge 2004.

Chittick W., American Foreign Policy: A Framework for Analysis, CQ Press, Washington 2006.

Rosati J., Scott J., The Politics of United States Foreign Policy, Warsworth Publishing, Boston 2010.

Literatura uzupełniajaca:

Abelson D., American Think-Tanks and their Role in US Foreign Policy, St. Martin’s Press, New York 1996.

Brzeziński Z., Druga szansa: Trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Bertelsmann Media, Warszawa 2008.

Brzeziński Z., Wielka szachownica: Główne cele polityki amerykańskiej, Bertelsmann Media, Warszawa 1998.

Brzeziński Z., Wybór: Dominacja, czy przywództwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

Buckley R., The United States in the Asia-Pacific since 1945, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

Buckley R., The United States in the Asia-Pacific since 1945, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

Bush G., Scowcroft B., Świat przekształcony, Politeja, Warszawa 2000.

Cohen W., America’s Response to China: A History of Sino-American Relations, New York 2000..

Dobson A., Marsh S., US Foreign Policy since 1945, Routledge, London−New York 2001.

Foot R., MacFarlane N., Mastanduno M. eds., US Hegemony and International Organizations: The United States and Multilateral Institutions, Oxford University Press, New York 2003.

Frazer C., US Foreign Policy After the Cold War: Global Hegemon or Reluctant Sheriff?, Routledge, London−New York 2003.

Gaddis J., Strategie powstrzymywania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.

Grabowski M., Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po 1989 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Hays P., Vallace B., Van Tassel A., American Defense Policy, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997.

Henkin L., Foreign Affairs and the United States Constitution, Clarendon Press, Oxford 1996.

Henriksen T. ed., Foreign Policy for America in the Twenty-First Century: Alternative Perspectives, Hoover Institution Press, Stanford 2001.

Hodgson G., The Myth of American Exceptionalism, Yale University Press, New Haven 2009.

Holsti O., Public Opinion and American Foreign Policy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1996.

Issues for Debate in American Foreign Policy: Selection from CQ Researcher, CQ Press, Washington 2012.

Jentleson B., American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century, W.W. Norton&Company, New York−London 2000.

Jervis R., American Foreign Policy in a New Era, Routledge, New York−London 2005.

Kapstein E., Mastanduno M., Unipolar Politics: Realism and State Strategies After the Cold War, Columbia University Press, New York 1999.

Kissinger H., Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 1996.

Kłosowicz R., U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Lampton D., Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.-China Relations, 1989-2000, University of California Press, Berkeley 2001.

Mania A., Department of State 1798−1939: Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Mania A., Laidler P., Wordliczek Ł. (eds.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Jagiellonian University Press, Krakow 2007.

Mania A., National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994.

Michałek K., Amerykańskie stulecie: Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001, Mada, Warszawa 2004.

Myers R., U.S. Foreign Policy in the Twenty-First Century: The Relevance of Realism, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1999.

Nathan J., Olivier J., Foreign Policy Making and the American Political System, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1994.

Nau H., Perspectives on International Relations, CQ Press, Washington 2009.

Nye J., Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Preston T., The President & His Inner Circle; Leadership Style and the Advisory Process in Foreign Affairs, Columbia University Press, New York 2001.

Ray J., American Foreign Policy and Political Ambition, CQ Press, Washington 2008.

Roett R., Paz G. (eds.), Latin America in a Changing Global Environment, Lynne Rienner, Boulder 2003.

Scott J. ed., After the End: Making U.S. Foreign Policy in the Post-Cold War World, Duke University Press, Durham−London 1998.

Smith P., Talons of the Eagle: Dynamics of U.S. Latin America Relations, Oxford University Press, Oxford 2000.

Sutter R., The United States in Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2009.

Wiarda H., U.S. Foreign and Strategic Policy in the Post-Cold War Era: A Geopolitical Perspective, Greenwood Press, Westport 1996.

Wittkopf E., Kegley C., Scott J., American Foreign Policy: Pattern and Process, Wadsworth-Thomson Learning, Belmont 2003.

Wittkopf E., McCormick J. eds., The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence, Rowman&Littlefield, Lanham 2004.

Wordliczek Ł., Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Zyblikiewicz L., USA, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004

Uwagi:

Szczegółowy program kursu zostanie ustalony po konsultacjach ze studentami w czasie pierwszego wykładu. Wtedy także zostaną uzgodnione szczegółowe warunki dotyczące pisemnej formy zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.