Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo a bezpieczeństwo publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawo a bezpieczeństwo publiczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna du Vall
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK 1: student ma poszerzoną wiedzę na temat aktywności i roli człowieka w obszarze bezpieczeństwa , pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalnego i globalnego (K_W04 ++)

EK 2 ma poszerzoną wiedzę na temat instytucji, struktur i norm w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (K_W08 ++)

EK 3 sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania konkretnych problemów bezpieczeństwa (K_U05 +)

EK 4 wykazuje inicjatywę oraz głęboką motywację do aktywnego zaangażowania w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa , jest świadom skutków podjętych decyzji (K_K06 ++)


Forma i warunki zaliczenia:

Prezentacja ustna + egzamin pisemny


1. Prezentacja (25-30 min., istnieje możliwość pracy w 2 osoby)

2. Egzamin pisemny (maksymalna liczba punktów do zdobycia: 25; zaliczenie od 13 punktów; czas: 30 minut; Uwaga: prezentacja na uzgodniony temat daje możliwość uzyskania do 5 dodatkowych punktów do egzaminu).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prezentacja ustna + egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

wykład :30 godzin

praca własna studenta : 30 godzin (w tym lektura)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

W czasie wykładów poruszone będą m.in. następujące zagadnienia:

- prawo jako narzędzie realizacji bezpieczeństwa publicznego w wybranych dziedzinach życia społecznego i jego skuteczność,

- instrumenty ochrony konstytucyjnego ustroju państwa,

- stany nadzwyczajne i stan epidemii,

- prawo a działalność organizacji skrajnych,

- propaganda i dezinformacja,

- funkcjonariusz publiczny,

- bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych,

- zdrowie publiczne,

- tajemnica państwowa, tajemnica służbowa,

- dostęp do informacji publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- wybrane artykuły naukowe (udostępniane w systemie Pegaz w czasie trwania kursu),

- wybrane przepisy następujących ustaw (udostępniane w systemie Pegaz w czasie trwania kursu): Konstytucja RP, Kodeks karny, Prawo o zgromadzeniach, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Ustawa o stanie wyjątkowym, Ustawa o stanie klęski żywiołowej, Ustawa o Policji, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, regulacje covidowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.