Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-6 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: potrafi swobodnie poruszać się w koncepcjach strategii, taktyki politycznej i militarnej, sformułowanych przez różnych myślicieli w skali globalnej na przestrzeni wieków [K_W02 ++] [K_U05 ++]

EK2: potrafi uzupełnić profile kształcenia o dodatkowe lektury z omawianej problematyki, poszerzyć zdobytą wiedzę i umiejętności [K_K01 ++] [K_K07 ++]

EK3: poszerzy ponadto słownictwo [K_K01 ++] [K_K07 ++]

EK4: potrafi odnaleźć fundamenty danej strategii czy taktyki politycznej tkwiące u źródeł danej instytucji czy mechanizmów politycznych w aspekcie globalnym [K_W02 ++] [K_U05 ++]


Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: kolokwium, dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

18 h wykład

Praca własna studenta:

42 h przygotowanie od kolokwium

30 h studiowanie materiałów źródłowych

Łącznie 90 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Prezentacja myśli strategicznej na przestrzeni dziejowej od starożytności po współczesność (m.in. omówienie koncepcji strategii militarnej i politycznej u Sun Tsu, Tukidydesa, Polibiusza, Machiavellego, Clausewitza, Arona). Przybliżenie fundamentalnych pojęć dla tego przedmiotu takich jak: strategia, taktyka, logistyka czy klasyfikacje wojen w stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

Prezentacja myśli strategicznej na przestrzeni dziejowej od starożytności po współczesność (m.in. omówienie koncepcji strategii militarnej i politycznej u Sun Tsu, Tukidydesa, Polibiusza, Machiavellego, Clausewitza, Arona). Przybliżenie fundamentalnych pojęć dla tego przedmiotu takich jak: strategia, taktyka, logistyka czy klasyfikacje wojen w stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

The Art. of War In World History. From Antiquity to the Nuclear Age, ed. G. Chaliand, Los Angeles 1994; Sun Tsu, Sztuka wojenna, Kraków 2007, Tukidydes, Wojna peloponeska, Wrocław 2004, t. 1-2, Polibiusz, Dzieje, Wrocław 2005, t.1-2, N. Machiavelli, O sztuce wojny, N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Tytusa Liwiusza, Warszawa 1972, N. Machiavelli, Książę, Warszawa 2001, N. Machiavelli, Historie florenckie, Kraków-Warszawa 1990, T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1954, B. Spinoza, Traktaty, Kęty 2000, Ch. Talleyrand, Pamiętniki, Londyn 1994, C. von Clausewitz, O wojnie, Kraków 2007, B. Heuser, Czytając Clausewitza, Warszawa 2008, J.S. Nye jr., Soft Power: jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości: wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009, R. Kuźniar, Polityka i siła: studia strategiczne: zarys problematyki, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.