Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

COMPERATIVE POLITICS- Wykład ogłoszony jako kierunkowy - III rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-DOK-035-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: COMPERATIVE POLITICS- Wykład ogłoszony jako kierunkowy - III rok
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku- studia doktoranckie - INP
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak, Beata Kosowska-Gąstoł, Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak, Beata Kosowska-Gąstoł, Tomasz Wieciech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

The course focuses on structures, institutions, actors and processes influencing the decision-making in modern political systems. The aim of the course is to provide the analytical knowledge in order to understand comparative politics. During the course the most important terms and concepts will be discussed, the theoretical framework will be illustrated with examples from worldwide politics.

Efekty kształcenia:

Knowledge - graduate of the course:

• understands what Comparative Politics is

• knows paradigms and research methods typical of Comparative Politics

• knows the basic features of democratic and authoritarian regimes and understands the threats of modern democracies

• knows the structures, institutions and political actors involved in the creation of state policy

• understands the political processes taking place in modern political systems


Skills - graduate of the course:

• can identify institutions and actors involved in the political decision-making process

• can use the knowledge of Compartive Politics to identify the problems of modern countries and discuss how to solve them

• can make a critical analysis of existing research and literature in the field of Comparative Politics

• is able to participate in scientific discourse in the field of Comparative Politics, formulate their own views, cite adequate arguments


Competences - graduate of the course:

• is ready to analyze scientific achievements critically and to undertake scientific polemics

• is ready to recognize the importance of knowledge in the field of functioning of democratic regimes (based on free elections, representation and participation as well as the freedom of the political parties’ action) in solving the problems of modern democracies


Forma i warunki zaliczenia:

Participants are obliged to attend classes and to keep up with the required readings, to take part in discussions and to argue their stances (evaluated after each class) (60 %) and to prepare an oral presentation (40%).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• continuous assessment based on active participation in classes, taking part in discussions, knowing of the subject literature,

• preparation and presentation of an oral presentation on a topic agreed with the person offering the classes

(during the evaluation of the presentation it will be taken into account: the ability to acquire and analyse information, the usage of the acquired knowledge, as well as the ability to formulate opinions).


Metody dydaktyczne:

Text analysis, lecture with multimedia presentation, solving tasks, discussion, case study, conversation lecture

Bilans punktów ECTS:

Work with a teacher: Discussions in classes: 30 h

Students' work:

Conducting literature studies: 50 h

Preparation of the oral presentation: 10 h

Total: 90 h – 3 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

1) What is comparative politics? Concept, approaches and methods; Modern constitutions

2) Democracies, authoritarian regimes and democratic backsliding

3) Parliamentarism and presidentialism, constitutional frameworks and political practice

4) Elections and referendums

5) Social cleavages

6) Political parties, their models and functions in contemporary political systems

7) Party systems – concept, typologies and dynamics

8) Public policies, conceptual models of policy making, institutions and frames

9) Europeanization and globalization and their impact on domestic politics

10) Federal versus unitary states, trends towards decentralization and regionalization

11) Political representation and participation

12) Interest groups and social movement

13) Veto players, decision making in political systems

14) Legislatures and judicial power

15) Presidents and Governments

Literatura:

Obligatory readings:

• D. Caramani (ed.) (2017), Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press.

Additional readings:

• Bardi L., Mair P. (2008), The Parameters of Party Systems, “Party Politics” 14 (2).

• Bermeo N. (2016), On Democratic Backsliding, “Journal of Democracy” 27 (1).

• Gagnon A.G., Keil S., Mueller S. (eds) (2015), Understanding federalism and federation, Fraham, Burlington: Ashgate.

• Gunther R., Montero J.R., Linz J.J. (eds) (2002), Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford: Oxford University Press.

• Krouwel A., Party models (2006), [w:] R.S. Katz, W. Crotty (eds), Handbook of Party Politics, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage: 249-269.

• Lane K., Malami M. (1999), Gender Inequality in Political Representation: A Worldwide Comparative Analysis, “Social Forces” 78(1).

• Lijphart A. (1999), Patterns of Democracy, New Haven: Yale.

• Mainwaring S. (1993), Presidentialism, multipartism, and democracy – the difficult combination, “Comparative Political Studies’ 26 (2).

• Porta dell D. et al. (2017), Movement parties against austerity, Cambridge, Malden: Polity Press

• Saunders Ch. (1995), Constitutional Arrangements of Federal Systems, “Publius: The Journal of Federalism”, (25) 2.

• Stepan A., Skach C. (1993), Constitutional frameworks and democratic consolidation: Parliamentarism and presidentialism, “World Politics” 46 (1).

• Tsebelis G. (1995). Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism, “ British Journal of Political Science” 25 (3).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.