Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media a aspekt wolności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-157 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Media a aspekt wolności
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Polaczek-Bigaj
Prowadzący grup: Marta Polaczek-Bigaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Poszerza wiedzę na temat wolności słowa i pluralizmu w mediach [K_W07++], [K_ K03++], [K_ K08++]

EK2: Analizuje dostępne materiały i współdziała przy zaprezentowaniu swojej interpretacji w postaci prezentacji multimedialnej [K_ U11++], [K_U14+++]

EK3: Zna aktualną sytuację polityczną i gwarancje wolności słowa, jak i historyczne uwarunkowania jej tworzenia. [K_W08++], [K_ K08++]

EK4: Prognozuje dalszy model działania mediów [K_ U11++], [K_U14+++], [K_ K03++]

EK 5: Wykorzystuje wiedzę na tematy związane z wolnością mediów w Polsce, jej ograniczeniom i konsekwencjom związanych z naruszaniem obowiązujących norm do uczestniczenia w dyskusjach [K_W08++], [K_ U11++], [K_U14+++]

EK6: Posługuje się przedmiotowym językiem politologii w ramach analizy omawianych zjawisk polityczno-prawnych. [K_ U11++], [K_U14+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz opracowanie projektów na wybrany temat. Przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej w czasie zajęć. Praca zbiorowa podczas zajęć w samodzielnie dobranych grupach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK3, EK4, EK5, EK6- uczestnictwo w zajęciach i prezentacja samodzielnie przygotowanych opracowań zadanych tematów

EK1, EK3, EK4, EK5, EK6- Aktywność i uczestnictwo w zajęciach

EK2, EK4, EK6- samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej przez małe zespoły studentów i prezentacja w czasie zajęć


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody programowane – z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

Konwersatoria-30 godz. kontaktowych


Praca własna studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń- 15 godz.

Badanie materiałów z wybranego tematu i przygotowanie prezentacji multimedialnej- 15 godz.


Pełny opis:

Konwersatoria poświęcone będą szerokiemu spektrum powiązań mediów i różnych aspektów wolności. Dyskutowana będzie problematyka wolności słowa, pluralizmu w mediach, granic owych wolności i konsekwencji związanych z ich naruszeniem, norm ograniczających swobodę działania i wypowiadania się w mediach. Część zajęć poświęcona zostanie aspektom międzynarodowym, szczególnie w odniesieniu do naruszeń swobód i wolności w wybranych krajach. Wśród omawianych tematów znajdą się zagadnienia oparte na współczesnych procesach politycznych w kontekście owych wolności w odniesieniu do kampanii wyborczych czy też szeroko rozumianej propagandy.

Literatura:

Literatura podstawowa: (wybrane fragmenty)

1) Wolność słowa w mediach elektronicznych, Mikołaj Romanowski

2) Wolność słowa w systemie medialnym Wielkiej Brytanii, B.H. Bladocha

3) Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, red. Michał Dróżdż

4) Wybrane fragmenty ze wskazanych aktów prawnych oraz artykułów prasowych

Literatura uzupełniająca:

1) Wolne media, M.KSołdan

2), Za chwile dalszy ciąg programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952-1989, A.Kozieł , Warszawa 2003

3) Współczesne media. Wolne media?, T. 1-3, wyd. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 2011

4) Za wolność waszych i naszych mediów, A.Woźny, I.Borkowski, Wrocław 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Polaczek-Bigaj
Prowadzący grup: Marta Polaczek-Bigaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Poszerza wiedzę na temat wolności słowa i pluralizmu w mediach [K_W07++], [K_ K03++], [K_ K08++]

EK2: Analizuje dostępne materiały i współdziała przy zaprezentowaniu swojej interpretacji w postaci prezentacji multimedialnej [K_ U11++], [K_U14+++]

EK3: Zna aktualną sytuację polityczną i gwarancje wolności słowa, jak i historyczne uwarunkowania jej tworzenia. [K_W08++], [K_ K08++]

EK4: Prognozuje dalszy model działania mediów [K_ U11++], [K_U14+++], [K_ K03++]

EK 5: Wykorzystuje wiedzę na tematy związane z wolnością mediów w Polsce, jej ograniczeniom i konsekwencjom związanych z naruszaniem obowiązujących norm do uczestniczenia w dyskusjach [K_W08++], [K_ U11++], [K_U14+++]

EK6: Posługuje się przedmiotowym językiem politologii w ramach analizy omawianych zjawisk polityczno-prawnych. [K_ U11++], [K_U14+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz opracowanie projektów na wybrany temat. Przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej w czasie zajęć. Praca zbiorowa podczas zajęć w samodzielnie dobranych grupach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK3, EK4, EK5, EK6- uczestnictwo w zajęciach i prezentacja samodzielnie przygotowanych opracowań zadanych tematów

EK1, EK3, EK4, EK5, EK6- Aktywność i uczestnictwo w zajęciach

EK2, EK4, EK6- samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej przez małe zespoły studentów i prezentacja w czasie zajęć


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody programowane – z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

Konwersatoria-30 godz. kontaktowych


Praca własna studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń- 15 godz.

Badanie materiałów z wybranego tematu i przygotowanie prezentacji multimedialnej- 15 godz.


Pełny opis:

Konwersatoria poświęcone będą szerokiemu spektrum powiązań mediów i różnych aspektów wolności. Dyskutowana będzie problematyka wolności słowa, pluralizmu w mediach, granic owych wolności i konsekwencji związanych z ich naruszeniem, norm ograniczających swobodę działania i wypowiadania się w mediach. Część zajęć poświęcona zostanie aspektom międzynarodowym, szczególnie w odniesieniu do naruszeń swobód i wolności w wybranych krajach. Wśród omawianych tematów znajdą się zagadnienia oparte na współczesnych procesach politycznych w kontekście owych wolności w odniesieniu do kampanii wyborczych czy też szeroko rozumianej propagandy.

Literatura:

Literatura podstawowa: (wybrane fragmenty)

1) Wolność słowa w mediach elektronicznych, Mikołaj Romanowski

2) Wolność słowa w systemie medialnym Wielkiej Brytanii, B.H. Bladocha

3) Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, red. Michał Dróżdż

4) Wybrane fragmenty ze wskazanych aktów prawnych oraz artykułów prasowych

Literatura uzupełniająca:

1) Wolne media, M.KSołdan

2), Za chwile dalszy ciąg programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952-1989, A.Kozieł , Warszawa 2003

3) Współczesne media. Wolne media?, T. 1-3, wyd. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 2011

4) Za wolność waszych i naszych mediów, A.Woźny, I.Borkowski, Wrocław 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.