Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-25 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1.Usługi w sieciach informatycznych/Internet

Korzystanie z zasobów sieciowych, wyszukiwanie informacji w Internecie.

2.Oprogramowanie użytkowe - przetwarzanie tekstu (MS Word), arkusz kalkulacyjny (MS Excel),grafika prezentacyjna/menadżerska (MS Power Point)

a. edytowanie dokumentu, formatowanie tekstu, prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach, dołączanie grafiki do tekstu, tworzenie konspektów, spisy bibliograficzne, korespondencja seryjna, dostosowywanie interfejsu aplikacji do wymagań użytkownika –pasek narzędzi

b. podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek, przenoszenie, kopiowanie, adresy względne i bezwzględne, przenoszenie danych z innych programów, import pliku tekstowego; wykonywanie obliczeń na danych - pisanie formuł, wykorzystanie funkcji standardowych (logicznych, statystycznych, tekstowych); formatowanie danych; filtrowanie danych; wizualizacja obliczeń przy użyciu wykresów - formatowanie wykresów

c. pojęcia podstawowe, pojęcie slajdu, kreator zawartości, szablon, pusta prezentacja, pokaz slajdów, etap u tworzenie pokazu slajdów, wprowadzanie automatycznego czasu odtwarzania slajdów, wstawianie obrazków, animacji, oraz muzyki czy plików filmowych jako tła prezentacji.

Literatura:

• Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, EDCL na skróty, Wydawnictwo naukowe

PWN, Warszawa 2010

• Steve Schwartz, Po prostu Office 2007 PL, Helion 2008

• Denise Etheridge, 100 najlepszych sztuczek i trików Excel 2007 PL, Helion 2009

• Scott Basham, Word 2007 Pl, seria praktyk, Helion 2009

• Andrew Edney, PowerPoint 2007 PL, seria praktyk, Helion 2009

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, Word 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

EK1: Posługuje się aplikacjami do przeglądania stron internetowych w celu wyszukiwania i selekcji informacji.[K_U10 ++], [K_U11++],[K_U12+]

EK2: Potrafi opracowywać dokumenty o rozbudowanej strukturze zawierające informacje pochodzące z różnych źródeł przy pomocy edytora tekstu. [K_U10++], [K_U12+]

EK3:Potrafi posługiwać się narzędziami analitycznymi dostępnymi z poziomu aplikacji arkusza kalkulacyjnego.[K_U10 ++], [K_U11++],[K_U12+]

EK4: Potrafi wykorzystywać podstawowe zasady planowania i projektowania prezentacji oraz sprawnie posługiwać się dostępnymi narzędziami do stworzenia zaawansowanej prezentacji multimedialnej. [K_U11++]+

EK5: Potrafi funkcjonować we współczesnym społeczeństwie informacyjnym efektywnie stosując środki i narzędzia technologii informacyjnej do analizy, przetwarzania i prezentowania informacji [K_W10 ++] [K_K08++]

EK6: Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić opracowanie tematu z dziedziny studiowanego kierunku[K_K05+++]

Metody i kryteria oceniania:

EK1, EK2, EK3, EK4-kolowia zaliczeniowe- zadania sprawdzające umiejętności korzystania z oprogramowania użytkowego

EK5,EK6- wykonanie projektu przy pomocy dostępnych narzędzi technologii informacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zyza
Prowadzący grup: Agnieszka Zyza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posługuje się aplikacjami do przeglądania stron internetowych w celu wyszukiwania i selekcji informacji.[K_U10 ++], [K_U11++],[K_U12+]

EK2: Potrafi opracowywać dokumenty o rozbudowanej strukturze zawierające informacje pochodzące z różnych źródeł przy pomocy edytora tekstu. [K_U10++], [K_U12+]

EK3:Potrafi posługiwać się narzędziami analitycznymi dostępnymi z poziomu aplikacji arkusza kalkulacyjnego.[K_U10 ++], [K_U11++],[K_U12+]

EK4: Potrafi wykorzystywać podstawowe zasady planowania i projektowania prezentacji oraz sprawnie posługiwać się dostępnymi narzędziami do stworzenia zaawansowanej prezentacji multimedialnej. [K_U11++]+

EK5: Potrafi funkcjonować we współczesnym społeczeństwie informacyjnym efektywnie stosując środki i narzędzia technologii informacyjnej do analizy, przetwarzania i prezentowania informacji [K_W10 ++] [K_K08++]

EK6: Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić opracowanie tematu z dziedziny studiowanego kierunku[K_K05+++]


Wymagania wstępne:

podstawy obsługi komputera i programów Office

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa :średnia z 3 kolokwiów z umiejętności korzystania z oprogramowania użytkowego - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika menadżerska i prezentacyjna oraz ocena z wykonanego i przestawionego projektu
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4-kolowia zaliczeniowe- zadania sprawdzające umiejętności korzystania z oprogramowania użytkowego

EK5,EK6- wykonanie projektu przy pomocy dostępnych narzędzi technologii informacyjnej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-ćwiczenia- 30 godz.

Praca własna studenta:

-przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych- 5 godz.

-przygotowanie do projektu: 5 godz.

-wykonanie projektu- 20 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 2

Pełny opis:

1.Usługi w sieciach informatycznych/Internet

Korzystanie z zasobów sieciowych, wyszukiwanie informacji w Internecie.

2.Oprogramowanie użytkowe - przetwarzanie tekstu (MS Word), arkusz kalkulacyjny (MS Excel),grafika prezentacyjna/menadżerska (MS Power Point)

a. edytowanie dokumentu, formatowanie tekstu, prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach, dołączanie grafiki do tekstu, tworzenie konspektów, spisy bibliograficzne, korespondencja seryjna, dostosowywanie interfejsu aplikacji do wymagań użytkownika –pasek narzędzi

b. podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek, przenoszenie, kopiowanie, adresy względne i bezwzględne, przenoszenie danych z innych programów, import pliku tekstowego; wykonywanie obliczeń na danych - pisanie formuł, wykorzystanie funkcji standardowych (logicznych, statystycznych, tekstowych); formatowanie danych; filtrowanie danych; wizualizacja obliczeń przy użyciu wykresów - formatowanie wykresów

c. pojęcia podstawowe, pojęcie slajdu, kreator zawartości, szablon, pusta prezentacja, pokaz slajdów, etap u tworzenie pokazu slajdów, wprowadzanie automatycznego czasu odtwarzania slajdów, wstawianie obrazków, animacji, oraz muzyki czy plików filmowych jako tła prezentacji.

Literatura:

• Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, EDCL na skróty, Wydawnictwo naukowe

PWN, Warszawa 2010

• Steve Schwartz, Po prostu Office 2007 PL, Helion 2008

• Denise Etheridge, 100 najlepszych sztuczek i trików Excel 2007 PL, Helion 2009

• Scott Basham, Word 2007 Pl, seria praktyk, Helion 2009

• Andrew Edney, PowerPoint 2007 PL, seria praktyk, Helion 2009

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, Word 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.