Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy współczesnej polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-59zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problemy współczesnej polityki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: Piotr Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: potrafi wskazać najważniejsze obszary współczesnej debaty politycznej i zająć wobec nich własne stanowisko (K_W04++) (K_W07+++) (K_W12++) (K_ U01+++) (K_ U13+++) K_ K02+++

EK2: umie formułować własne opinie na społeczno-polityczne tematy (K_ U04++) (K_ U06++) (K_ U08++) (K_ K04++)

EK3: uczestniczy w dyskusji akademickiej (K_ U11++) (K_K01+) K_ K08++

EK4: dociera do sedna zjawisk politycznych (K_W05+++) (K_W06+) (K_U02+++) (K_ U09+++) (K_ K07++)


Forma i warunki zaliczenia:

Ocenę końcową otrzymuje się na podstawie obecności i aktywności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h konwersatorium

Praca własna studenta:

25 h lektury tekstów

5h dotarcie do materiałów źródłowych

Łącznie: 60 h

- 2 ECTS

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych w Polsce i na świecie. Poruszane będą zagadnienia dotyczące instytucji państwa oraz struktur ponadnarodowych, kwestie polityki wewnętrznej i zagranicznej najistotniejszych państw i struktur z polskiego punktu widzenia. Ich celem jest także śledzenie do jakiego stopnia teoretyczne ujęcia problemów znajdują przełożenie na rozwiązywanie ich w praktyce. Wśród poruszanej problematyki znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: problem migracji w Europie, zagrożenia ze strony Rosji, relacje Europa-USA, globalizacja, przeniesienie ciężaru polityki światowej w rejon Azji Południowo-Wschodniej.

Literatura:

W. Laqueur, Ostatnie dni Europy. Epitafium dla starego kontynentu; J. Rifkin, Entropia. Nowy światopogląd; J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa; M. Leonard, Zrozumieć Chiny; T. Judt, Powojnie; T. Todorov, Nieład światowy. Refleksje Europejczyka; R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: Piotr Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: potrafi wskazać najważniejsze obszary współczesnej debaty politycznej i zająć wobec nich własne stanowisko (K_W04++) (K_W07+++) (K_W12++) (K_ U01+++) (K_ U13+++) K_ K02+++

EK2: umie formułować własne opinie na społeczno-polityczne tematy (K_ U04++) (K_ U06++) (K_ U08++) (K_ K04++)

EK3: uczestniczy w dyskusji akademickiej (K_ U11++) (K_K01+) K_ K08++

EK4: dociera do sedna zjawisk politycznych (K_W05+++) (K_W06+) (K_U02+++) (K_ U09+++) (K_ K07++)


Forma i warunki zaliczenia:

Ocenę końcową otrzymuje się na podstawie obecności i aktywności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h konwersatorium

Praca własna studenta:

25 h lektury tekstów

5h dotarcie do materiałów źródłowych

Łącznie: 60 h

- 2 ECTS

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych w Polsce i na świecie. Poruszane będą zagadnienia dotyczące instytucji państwa oraz struktur ponadnarodowych, kwestie polityki wewnętrznej i zagranicznej najistotniejszych państw i struktur z polskiego punktu widzenia. Ich celem jest także śledzenie do jakiego stopnia teoretyczne ujęcia problemów znajdują przełożenie na rozwiązywanie ich w praktyce. Wśród poruszanej problematyki znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: problem migracji w Europie, zagrożenia ze strony Rosji, relacje Europa-USA, globalizacja, przeniesienie ciężaru polityki światowej w rejon Azji Południowo-Wschodniej.

Literatura:

W. Laqueur, Ostatnie dni Europy. Epitafium dla starego kontynentu; J. Rifkin, Entropia. Nowy światopogląd; J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa; M. Leonard, Zrozumieć Chiny; T. Judt, Powojnie; T. Todorov, Nieład światowy. Refleksje Europejczyka; R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.