Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dyskursu politycznego - warsztat badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-62zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu politycznego - warsztat badawczy
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ścigaj
Prowadzący grup: Paweł Ścigaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Podstawowym celem jest przygotowanie studentów do prowadzenia analizy jakościowej dyskursu publicznego.

Wymagania wstępne:

Brak warunków wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Cele ogólne – przygotowanie przyszłych politologów do prowadzenia badań naukowych, przedstawienie podstaw metodologii dla badań zjawisk politycznych

Cele szczegółowe - kurs jest wprowadzeniem do zagadnień przeprowadzania analizy dyskursu publicznego. Analizie poddano poszczególne etapy procesu badawczego.

Pełny opis:

Cele ogólne – przygotowanie przyszłych politologów do prowadzenia badań naukowych, przedstawienie podstaw metodologii dla badań zjawisk politycznych

Cele szczegółowe - kurs jest wprowadzeniem do zagadnień przeprowadzania analizy dyskursu publicznego. Analizie poddano poszczególne etapy procesu badawczego.

Literatura:

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE DO PRZEDMIOTU:

Podstawy prowadzenia badań

A.N. Oppenheim, (2004) Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.

Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hubner, (1985) Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa, PWN.

John W. Creswell, (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Rószkiewicz, Jolanta Perek-Białas, Dorota Węziak-Białowolska, Agnieszka Zięba-Pietrzak, (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych, Warszawa PWN.

N. Denzin, (2009). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Chicago.

Jakub Karpiński, (1985). Przyczynowość w badaniach socjologicznych, Warszawa.

Ogólne podręczniki o prowadzeniu badań

Janet Buttolph Johnson, Henry T. Reynolds, Jason D. Mycoff, (2010) Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa, PWN.

Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, (2001) Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.

David Marsh, Gerry Stoker, (red) (2006) Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzegorz Babiński, (1980) Wybrane zagadnienia z metodologii empirycznej, Kraków, Nakładem UJ.

Janusz Sztumski, (1999 i inne) Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice, Wydawnictwo ,,Śląsk’’.

Earl Babbie, (2003) Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN.

Stefan Nowak (2006) Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN.

Stefan Nowak (1965). (red.) Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa,

W. Phillips Shively, (1997) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.

Badania jakościowe

Uwe Flick, (2010). Projektowanie badania jakościowego, Warszawa, PWN.

David Silverman (2007) Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, PWN.

David Silverman (2008) Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa, PWN.

Dominika Maison (2001) Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo PWN.

Rosaline Barbour. (2011). Badania focusowe, Warszawa PWN.

Jolanta Lisek-Michalskiej, Paweł Daniłowicz, (red.). (2007). Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Uwe Flick, (2011). Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa PWN.

Graham Gibbs, (2011). Analizowanie danych jakościowych, Warszawa PWN.

N. Denzin, Y.S. Lincoln, (2009). (red.), Metody badań jakościowych, Warszawa, tom I

Kathy Charmaz, (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa PWN.

Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków: Nomos.

M. Hammersley, P. Atkinson, (2000). Metody badań terenowych, Poznań.

Steinar Kvale, (2010). Prowadzenie wywiadów, Warszawa PWN.

Marcus Banks, (2017). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa PWN.

Tim Rapley, (2010). Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, Warszawa PWN.

Michael Angrosino, (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.