Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niemiecka myśl polityczna XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-63 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Niemiecka myśl polityczna XX wieku
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Citkowska-Kimla
Prowadzący grup: Anna Citkowska-Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: zna podstawowe nurty niemieckiej myśli politycznej XX wieku, potrafi je odnieść i porównać z polską, angielską czy francuską myślą polityczną [K_WO4+++] [K_U13+++] [

EK2: umie wskazać różne koncepcje antropologii politycznej [np. Plessnera czy Freuda] i przeanalizować ufundowaną na nich ład społeczno-polityczny [K_WO5++] [K_UO9+++] [K_K02+++] [K_K04++]

EK3: potrafi wskazać różnice oraz odnaleźć podobieństwa rządzące polityką i ekonomią (zna teorię J. Schumpetera) [K_WO6+] [K_U01++],

EK4: potrafi wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce przykładowo określić ideologiczny wymiar działań politycznych [K_WO7+++] [K_UO2+++], [K_UO8+], [K_K07++] [K_K08+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1-4: Zaliczenie na ocenę obejmuje treści przekazywane na wykładzie, umiejętności rozwinięte w czasie dyskusji podczas wykładów oraz treść podanych lektur.

Należy najpierw zaliczyć wybrany tekst; następnie przystąpić do zaliczenia pisemnego (pytania otwarte, zamknięte).

Zaliczenia odbywają się w sesji. Standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

- metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykładu

Praca własna studenta:

20 h przygotowanie do zaliczenia na ocenę

10 h przygotowanie tekstu, samodzielna jego interpretacja

Łącznie 60 h (2 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi ideami XX-wiecznej, niemieckiej myśli politycznej. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: koncepcje dziejów (G. Mann); problem aktywnego obywatelstwa (J. Habermas); fenomen rewolucji (H. Arendt); temat „kombinowanej dyktatury” (H. Rauschning); doktryny rewolucyjnego konserwatyzmu 1918-1933 (np. C. Schmitt, bracia Jünger); związek polityki i antropologii (H. Plessner); problem przywództwa w Europie, wojny i pokoju 1939-1945 (J. Kühn, H.-A. Jacobsen); zagadnienie niemieckich mitów (Ch. G. von Krockow); wizje Europy niemieckich pisarzy (T., H. i K. Mann, K. Jaspers, K. H. Bohrer); semantyka historyczna R. Kosellecka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi ideami XX-wiecznej, niemieckiej myśli politycznej. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: koncepcje dziejów (G. Mann); problem aktywnego obywatelstwa (J. Habermas); fenomen rewolucji (H. Arendt); temat „kombinowanej dyktatury” (H. Rauschning); doktryny rewolucyjnego konserwatyzmu 1918-1933 (np. C. Schmitt, bracia Jünger); związek polityki i antropologii (H. Plessner); problem przywództwa w Europie, wojny i pokoju 1939-1945 (J. Kühn, H.-A. Jacobsen); zagadnienie niemieckich mitów (Ch. G. von Krockow); wizje Europy niemieckich pisarzy (T., H. i K. Mann, K. Jaspers, K. H. Bohrer); semantyka historyczna R. Kosellecka.

Literatura:

Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i oprac. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 2000.; H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, Warszawa 1996;Ch. G. von Krockow, O niemieckich mitach, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2000; H. J. Jacobsen, Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, przeł. R. Dziergwa, M. Tomczak, Poznań 2000; M. Maciejewski, Niemieckie elity a hitleryzm. O stosunku rewolucyjnych konserwatystów do nazizmu w Rzeszy demokratycznej i hitlerowskiej, Wrocław 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Citkowska-Kimla
Prowadzący grup: Anna Citkowska-Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: zna podstawowe nurty niemieckiej myśli politycznej XX wieku, potrafi je odnieść i porównać z polską, angielską czy francuską myślą polityczną [K_WO4+++] [K_U13+++] [

EK2: umie wskazać różne koncepcje antropologii politycznej [np. Plessnera czy Freuda] i przeanalizować ufundowaną na nich ład społeczno-polityczny [K_WO5++] [K_UO9+++] [K_K02+++] [K_K04++]

EK3: potrafi wskazać różnice oraz odnaleźć podobieństwa rządzące polityką i ekonomią (zna teorię J. Schumpetera) [K_WO6+] [K_U01++],

EK4: potrafi wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce przykładowo określić ideologiczny wymiar działań politycznych [K_WO7+++] [K_UO2+++], [K_UO8+], [K_K07++] [K_K08+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1-4: Zaliczenie na ocenę obejmuje treści przekazywane na wykładzie, umiejętności rozwinięte w czasie dyskusji podczas wykładów oraz treść podanych lektur.

Należy najpierw zaliczyć wybrany tekst; następnie przystąpić do zaliczenia pisemnego (pytania otwarte, zamknięte).

Zaliczenia odbywają się w sesji. Standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

- metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykładu

Praca własna studenta:

20 h przygotowanie do zaliczenia na ocenę

10 h przygotowanie tekstu, samodzielna jego interpretacja

Łącznie 60 h (2 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi ideami XX-wiecznej, niemieckiej myśli politycznej. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: koncepcje dziejów (G. Mann); problem aktywnego obywatelstwa (J. Habermas); fenomen rewolucji (H. Arendt); temat „kombinowanej dyktatury” (H. Rauschning); doktryny rewolucyjnego konserwatyzmu 1918-1933 (np. C. Schmitt, bracia Jünger); związek polityki i antropologii (H. Plessner); problem przywództwa w Europie, wojny i pokoju 1939-1945 (J. Kühn, H.-A. Jacobsen); zagadnienie niemieckich mitów (Ch. G. von Krockow); wizje Europy niemieckich pisarzy (T., H. i K. Mann, K. Jaspers, K. H. Bohrer); semantyka historyczna R. Kosellecka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi ideami XX-wiecznej, niemieckiej myśli politycznej. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: koncepcje dziejów (G. Mann); problem aktywnego obywatelstwa (J. Habermas); fenomen rewolucji (H. Arendt); temat „kombinowanej dyktatury” (H. Rauschning); doktryny rewolucyjnego konserwatyzmu 1918-1933 (np. C. Schmitt, bracia Jünger); związek polityki i antropologii (H. Plessner); problem przywództwa w Europie, wojny i pokoju 1939-1945 (J. Kühn, H.-A. Jacobsen); zagadnienie niemieckich mitów (Ch. G. von Krockow); wizje Europy niemieckich pisarzy (T., H. i K. Mann, K. Jaspers, K. H. Bohrer); semantyka historyczna R. Kosellecka.

Literatura:

Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i oprac. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 2000.; H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, Warszawa 1996;Ch. G. von Krockow, O niemieckich mitach, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2000; H. J. Jacobsen, Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, przeł. R. Dziergwa, M. Tomczak, Poznań 2000; M. Maciejewski, Niemieckie elity a hitleryzm. O stosunku rewolucyjnych konserwatystów do nazizmu w Rzeszy demokratycznej i hitlerowskiej, Wrocław 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.