Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-21 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (Politologia-DP,IZP,PP,TPiU)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czubiński
Prowadzący grup: Zbigniew Czubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami prawa Unii Europejskiej i ich relacji z prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym państw członkowskich, Przedstawienie zasad funkcjonowania prawa UE w praktyce i metod rozstrzygania sporów w związku z jego stosowaniem.Przygotowanie studentów do pracy w adminstracji państwowej i samorządowej a także w sektorze prywatnym tam gdzie niezbędna jest postawowa znajomość prawa UE.


Wymagania wstępne:

znay egzamin z prawa międzyanrdowego publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej składajacy sie z trzech części:


1. test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa UE


2. analiza wybranego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej


3. rozwiązanie kazusu z zakresu stosowania prawa UE w praktyce

podstawowe pojęcia z prawa UE
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin w formie pisemnej składajacy sie z trzech części:


1. test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa UE


2. analiza wybranego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej


3. rozwiązanie kazusu z zakresu stosowania prawa UE w praktyce

podstawowe pojęcia z prawa UEMetody dydaktyczne:

wykład problemowy, metody adiowizulane, analiza dokumentów prawnych i orzeczeń TSUE, nauka samodzielnego przygotowania dokumnetów związanych z funkcjonowaniem prawa UE

Bilans punktów ECTS:

5 punktów

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Plan zajęć;

Wzajemne relacje prawo UE a prawo międzynarodowe i prawo krajowe państw członkowskich, źródła prawa UE, zasady stosowania prawa UE, aspekty prawne dot. kompetencji UE i państw członkowskich, rola Trybunału Sprawiedliwości UE,

Obywatelstwo UE a obywatelstwo państw członkowskich, prawo budżetowe UE, wybrane aspekty prawne dotyczące członkostwa Polski w UE;

Literatura:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instutyucje i prawa Unii Europejskiej, wyd. II LexisNexis, Warszawa 2011;

Kuś A., (red.) Prawo unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

oraz

wybrane akty prawne i orzeczenia TSUE które będą podane w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czubiński
Prowadzący grup: Zbigniew Czubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami prawa Unii Europejskiej i ich relacji z prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym państw członkowskich, Przedstawienie zasad funkcjonowania prawa UE w praktyce i metod rozstrzygania sporów w związku z jego stosowaniem.Przygotowanie studentów do pracy w adminstracji państwowej i samorządowej a także w sektorze prywatnym tam gdzie niezbędna jest postawowa znajomość prawa UE.


Wymagania wstępne:

znay egzamin z prawa międzyanrdowego publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej składajacy sie z trzech części:


1. test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa UE


2. analiza wybranego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej


3. rozwiązanie kazusu z zakresu stosowania prawa UE w praktyce

podstawowe pojęcia z prawa UE
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin w formie pisemnej składajacy sie z trzech części:


1. test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa UE


2. analiza wybranego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej


3. rozwiązanie kazusu z zakresu stosowania prawa UE w praktyce

podstawowe pojęcia z prawa UEMetody dydaktyczne:

wykład problemowy, metody adiowizulane, analiza dokumentów prawnych i orzeczeń TSUE, nauka samodzielnego przygotowania dokumnetów związanych z funkcjonowaniem prawa UE

Bilans punktów ECTS:

5 punktów

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Plan zajęć;

Wzajemne relacje prawo UE a prawo międzynarodowe i prawo krajowe państw członkowskich, źródła prawa UE, zasady stosowania prawa UE, aspekty prawne dot. kompetencji UE i państw członkowskich, rola Trybunału Sprawiedliwości UE,

Obywatelstwo UE a obywatelstwo państw członkowskich, prawo budżetowe UE, wybrane aspekty prawne dotyczące członkostwa Polski w UE;

Literatura:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instutyucje i prawa Unii Europejskiej, wyd. II LexisNexis, Warszawa 2011;

Kuś A., (red.) Prawo unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

oraz

wybrane akty prawne i orzeczenia TSUE które będą podane w trakcie zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.