Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia instytucji politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-3 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji politycznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (Politologia-DP,IZP,TPiU,PP)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: Tomasz Wieciech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna procesy ewolucji instytucji politycznych i rozumie związane z nimi kierunki myśli politycznej w określonych epokach w Polsce i na świecie [K_W02++] [K_W05++] [K_W04++]

EK2: Posiada wiedzę z perspektywy historycznej o rozwoju poszczególnych form ustrojowych i odpowiadających im instytucjach politycznych [K_W02++] [K_W06 ++] [K_W05++]

EK3: Zna normy prawne odnośnie do funkcjonowania instytucji politycznych w kolejnych formach ustrojowych [K_W07++] [K_W04+]

EK4: Wymienia instytucje polityczne działające w ramach określonych form ustrojowych [K_W06++] [K_W05+] [K_W09+]

EK5: Potrafi wytłumaczyć rolę poszczególnych instytucji politycznych w funkcjonowaniu państwa w przeszłości [K_ U04+++] [K_U01+]

EK6: Potrafi interpretować normy prawne odnoszące się do funkcjonowania instytucji politycznych w ramach określonych form ustrojowych [K_U01++]

EK7: Posiada umiejętność analizowania funkcjonowania instytucji politycznych w kontekście innych zjawisk społeczno-kulturowych [K_U08+]

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego i historii powszechnej

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

3 pytania opisowe 1 godz.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

wykład 30 godz.

praca własna studenta: samodzielne studiowanie podręczników 60 godz., przygotowanie do egzaminu 30 godz.

łącznie: 120 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaprezentowanie rozwoju wybranych instytucji politycznych na tle historii ustrojów wybranych państw europejskiej kultury prawnej od średniowiecza do drugiej wojny światowej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaprezentowanie rozwoju wybranych instytucji politycznych na tle historii ustrojów wybranych państw europejskiej kultury prawnej od średniowiecza do drugiej wojny światowej. Realizowane tematy przekrojowe obejmują głównie zagadnienia rozwoju instytucji przedstawicielskich (parlamentaryzm) oraz struktur władz centralnych i administracji państwowej. Periodyzacja: monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, monarchia absolutna, konstytucjonalizm. Omawiane są ustroje Francji, Anglii (Wielkiej Brytanii), Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji.

Literatura:

S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków, kilka wydań

S. Estreicher, Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy, Kraków 2000.

K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t.1-4, Warszawa 1961-1967.

M. Sczaniecki, Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa, kilka wydań

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa, kilka wydań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.