Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-32 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1.Usługi w sieciach informatycznych/Internet

Korzystanie z zasobów sieciowych, wyszukiwanie informacji w Internecie.

2.Oprogramowanie użytkowe - przetwarzanie tekstu (MS Word), arkusz kalkulacyjny (MS Excel),grafika prezentacyjna/menadżerska (MS Power Point)

a. edytowanie dokumentu, formatowanie tekstu, prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach, dołączanie grafiki do tekstu, tworzenie konspektów, spisy bibliograficzne, korespondencja seryjna, dostosowywanie interfejsu aplikacji do wymagań użytkownika –pasek narzędzi

b. podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek, przenoszenie, kopiowanie, adresy względne i bezwzględne, przenoszenie danych z innych programów, import pliku tekstowego; wykonywanie obliczeń na danych - pisanie formuł, wykorzystanie funkcji standardowych (logicznych, statystycznych, tekstowych); formatowanie danych; filtrowanie danych; wizualizacja obliczeń przy użyciu wykresów - formatowanie wykresów

c. pojęcia podstawowe, pojęcie slajdu, kreator zawartości, szablon, pusta prezentacja, pokaz slajdów, etap u tworzenie pokazu slajdów, wprowadzanie automatycznego czasu odtwarzania slajdów, wstawianie obrazków, animacji, oraz muzyki czy plików filmowych jako tła prezentacji.

Literatura:

• Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, EDCL na skróty, Wydawnictwo naukowe

PWN, Warszawa 2010

• Steve Schwartz, Po prostu Office 2007 PL, Helion 2008

• Denise Etheridge, 100 najlepszych sztuczek i trików Excel 2007 PL, Helion 2009

• Scott Basham, Word 2007 Pl, seria praktyk, Helion 2009

• Andrew Edney, PowerPoint 2007 PL, seria praktyk, Helion 2009

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, Word 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

EK1: Posługuje się aplikacjami do przeglądania stron internetowych w celu wyszukiwania i selekcji informacji.[K_U08+],[K_U09+],[K_U10++], [K_K03++]

EK2: Potrafi opracowywać dokumenty o rozbudowanej strukturze zawierające informacje pochodzące z różnych źródeł przy pomocy edytora tekstu. .[K_U08+++],[K_U09+++]

EK3:Potrafi posługiwać się narzędziami analitycznymi dostępnymi z poziomu aplikacji arkusza kalkulacyjnego [K_U10++], [K_K03++]

EK4: Potrafi wykorzystywać podstawowe zasady planowania i projektowania prezentacji oraz sprawnie posługiwać się dostępnymi narzędziami do stworzenia zaawansowanej prezentacji multimedialnej. [K_U10++], [K_K03++ ],[K_U09++]

EK5: Potrafi funkcjonować we współczesnym społeczeństwie informacyjnym efektywnie stosując środki i narzędzia technologii informacyjnej do analizy, przetwarzania i prezentowania informacji [K_U10+++], [K_K03+++],[K_K07+++]

EK6: Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić opracowanie tematu z dziedziny studiowanego kierunku[_K07+++]

Metody i kryteria oceniania:

EK1, EK2, EK3, EK4-kolowia zaliczeniowe- zadania sprawdzające umiejętności korzystania z oprogramowania użytkowego

EK5,EK6- wykonanie projektu przy pomocy dostępnych narzędzi technologii informacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zyza
Prowadzący grup: Agnieszka Zyza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posługuje się aplikacjami do przeglądania stron internetowych w celu wyszukiwania i selekcji informacji.[K_U08+],[K_U09+],[K_U10++], [K_K03++]

EK2: Potrafi opracowywać dokumenty o rozbudowanej strukturze zawierające informacje pochodzące z różnych źródeł przy pomocy edytora tekstu. .[K_U08+++],[K_U09+++]

EK3:Potrafi posługiwać się narzędziami analitycznymi dostępnymi z poziomu aplikacji arkusza kalkulacyjnego [K_U10++], [K_K03++]

EK4: Potrafi wykorzystywać podstawowe zasady planowania i projektowania prezentacji oraz sprawnie posługiwać się dostępnymi narzędziami do stworzenia zaawansowanej prezentacji multimedialnej. [K_U10++], [K_K03++ ],[K_U09++]

EK5: Potrafi funkcjonować we współczesnym społeczeństwie informacyjnym efektywnie stosując środki i narzędzia technologii informacyjnej do analizy, przetwarzania i prezentowania informacji [K_U10+++], [K_K03+++],[K_K07+++]

EK6: Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić opracowanie tematu z dziedziny studiowanego kierunku[_K07+++]


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza dotycząca obsługi komputera i programów Office

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa :średnia z 3 kolokwiów z umiejętności korzystania z oprogramowania użytkowego - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika menadżerska i prezentacyjna oraz ocena z wykonanego i przestawionego projektu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4-kolowia zaliczeniowe- zadania sprawdzające umiejętności korzystania z oprogramowania użytkowego

EK5,EK6- wykonanie projektu przy pomocy dostępnych narzędzi technologii informacyjnej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­ ćwiczenia- 30 godz.

Praca własna studenta:

­ przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych- 5 godz.

­ przygotowanie do projektu: 5 godz.

­ wykonanie projektu- 20 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

1.Usługi w sieciach informatycznych/Internet

Korzystanie z zasobów sieciowych, wyszukiwanie informacji w Internecie.

2.Oprogramowanie użytkowe - przetwarzanie tekstu (MS Word), arkusz kalkulacyjny (MS Excel),grafika prezentacyjna/menadżerska (MS Power Point)

a. edytowanie dokumentu, formatowanie tekstu, prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach, dołączanie grafiki do tekstu, tworzenie konspektów, spisy bibliograficzne, korespondencja seryjna, dostosowywanie interfejsu aplikacji do wymagań użytkownika –pasek narzędzi

b. podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek, przenoszenie, kopiowanie, adresy względne i bezwzględne, przenoszenie danych z innych programów, import pliku tekstowego; wykonywanie obliczeń na danych - pisanie formuł, wykorzystanie funkcji standardowych (logicznych, statystycznych, tekstowych); formatowanie danych; filtrowanie danych; wizualizacja obliczeń przy użyciu wykresów - formatowanie wykresów

c. pojęcia podstawowe, pojęcie slajdu, kreator zawartości, szablon, pusta prezentacja, pokaz slajdów, etap u tworzenie pokazu slajdów, wprowadzanie automatycznego czasu odtwarzania slajdów, wstawianie obrazków, animacji, oraz muzyki czy plików filmowych jako tła prezentacji.

Literatura:

• Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, EDCL na skróty, Wydawnictwo naukowe

PWN, Warszawa 2010

• Steve Schwartz, Po prostu Office 2007 PL, Helion 2008

• Denise Etheridge, 100 najlepszych sztuczek i trików Excel 2007 PL, Helion 2009

• Scott Basham, Word 2007 Pl, seria praktyk, Helion 2009

• Andrew Edney, PowerPoint 2007 PL, seria praktyk, Helion 2009

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, Word 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.