Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa energetycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-36 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa energetycznego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/B)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucharska
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna pojęcie i kategorie bezpieczeństwa energetycznego [K_W01 +++]

EK2: Wskazuje miejsce bezpieczeństwa energetycznego w systemie bezpieczeństwa państwa i czynniki determinujące bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne [K_W07 +++], [K_W08 +++]

EK3: Rozumie zagrożenia energetyczne w szczególności implikacje niedoboru surowców i dostaw źródeł energii dla krajowej i międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej [K_W07 +++], [K_W08 +++]

Ek4: Przedstawia globalne zależności i następstwa polityczno – ekonomicznych związane z dostępem lub brakiem do zasobów surowców strategicznych [K_U03 +++]

EK5: Opisuje konkretne przykłady konfliktów i sporów na tle kontroli surowców energetycznych [K_U08 +++], [K_U09 +++]

EK6: Analizuje wpływ surowców strategicznych na światową gospodarkę i prognozuje mechanizmy polityki i zachowania kluczowych państw producentów i organizacji eksportujących ropę naftową i gaz ziemny [K_U03 ++], [K_U04 +++]

EK7: Uczestniczy w kształtowaniu ocen i postaw poprzez udział w dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym [K_K06 ++]

EK8: Współdziała w projektach własnych, organizacji społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa [K_K06 ++], [K_K07 +++]

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową składa się: ocena za prezentację problemowa przygotowaną w grupie (max. 6 pkt.) oraz ocena z egzaminu końcowego (max. 14 pkt.).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest wcześniejsze przygotowanie i przedstawienie podczas zajęć prezentacji problemowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: Zaliczenie: prezentacja problemowa.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy

-Metody problemowe - wizyta studyjna, wykład ekspercki

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk.

Pełny opis:

Zajęcia zostaną poświęcone problemom związanym z zaopatrzeniem w surowce energetyczne wybranych państw i regionów świata, a także poszczególnym instrumentom polityki bezpieczeństwa energetycznego.

Literatura:

Raporty i opracowania The Oxford Institute for Energy Studies, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OSW, International Energy Agency

T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI w., Mozaika interesów i geostrategii, 2011.

S. Muller-Kranner, Bezpieczeństwo enegetyczne. Nowy pomiar świata, Szczecin 2009.

M. Kaczmarski, Bezpieczęństwo energetyczne UE, Warszawa 2010.

K. Kucińki (red.), Energia w czasach kryzysu, Warszawa 2006.

E. Wyciszkiewicz, Geopolityka rurociągów, PISM 2008 r.;

B. Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007 r.

M. T. Klare, Krew i nafta, Warszawa 2006 r.

K. Krzywicka, Ameryka Łacińska u progu XXI w. , 2008.

R. Czarny, Dylematy energetyczne państw regionmu nordyckiego, Kielce 2009.

A. Wasilewski, Ropa naftowa w polityce Rosji, Kraków 2005 r.;

A. Wasilewski, Gaz ziemny w polityce Rosji, Kraków 2005 r.

E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz – Warszawa 2004;

E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa

w procesie integracji europejskiej, Warszawa – Bydgoszcz 2004;

K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.

Polityka energetyczna Polski do 2025 r., MGiP, 2005;

E. Cziomer, L. Zyblikiewicz: Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych; Kraków 2003;

Z. Cesarz, E. Stadtmuller: Problemy polityczne współczesnego świata; Wrocław 2002;

T. Kaczmarek, R. Jarosz, Czy ropa rządzi światem, Bydgoszcz 2006

B. Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Wyd. Ibidem, Łódź. 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.