Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka negocjacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-42 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Sztuka negocjacji
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Głuszyńska
Prowadzący grup: Irena Głuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK 1: Rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych oraz

potrafi samodzielnie zinterpretować wpływ uwarunkowań na ich charakter

[K_W04 +]


EK 2: Ma wiedzę na temat różnicy zakresu uprawnień między uczestnikami i podmiotami stosunków międzynarodowych oraz zna ich faktyczny wpływ na stosunki międzynarodowe

[K_W09 + +]


EK 3: Ma wiedzę na temat podstawowych elementów porządku międzynarodowego, zna ich specyfikę, dostrzega różnice między poszczególnymi kategoriami. Rozumie ich znaczenie i wpływ na kształt stosunków międzynarodowych [K_W10 ++ ]


EK 4: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów występujących w stosunkach międzynarodowych oraz związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz określić stopień przydatności zdobytej wiedzy

[K_U07 ++ ]


EK 5: Posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych dotyczących rozstrzygania wybranych problemów ze sfery stosunków międzynarodowych [K_U09 + ++]


EK 6: Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane z rozstrzyganiem problemów społecznych i politycznych [K_K05 ++]


EK 7: Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić publicznie opracowanie prostego tematu do negocjacji z dziedziny stosunków międzynarodowych [ K_K07 ++ +]


EK 8: Potrafi myśleć w sposób twórczy, organizować grupę negocjacyjną

i nią kierować [K_K08 +++]Forma i warunki zaliczenia:

Ocena z przedmiotu jest składową (w równych częściach):

 obecności na zajęciach (1/4);

 przygotowania do zajęć (1/4);

 zaangażowania podczas zajęć (1/4) oraz

ocena nabytych umiejętności sprawdzana podczas zajęć symultanicznych na koniec zajęć(1/4).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

Warsztaty – 30 godz.

(1 pkt. ECTS)


Praca własna studentów


Przygotowanie do zajęć – 30 godz. (1pkt ECTS)

Przygotowanie do symultanicznej prezentacji – 30 godz. (1 pkt ECTS)


Łącznie 90 godz. (3 pkt ECTS)Pełny opis:

1. Pojęcie, istota i rola negocjacji we współczesnym świecie

2. Negocjacje jako jeden ze sposobów rozstrzygania sporów międzynarodowych

3. Istota negocjacji opartych na zasadach

4. Charakterystyka taktyk negocjacyjnych

5. Retoryka i komunikacja

6 Negocjacje w aspekcie wielokulturowości

7. Znaczenie mowy ciała w negocjacjach

8. Cechy dobrego i złego negocjatora

9. Zasady protokołu dyplomatycznego a negocjacje międzynarodowe

10.Negocjacje integratywne – techniki

11. Różnice kulturowe w negocjacjach

12. BATNA

13. Omówienie arkuszu przygotowania

14. Symulacja negocjacji międzynarodowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

William Ury "Odchodząc od NIE", Warszawa 2007

Roger Fischer - William Ury - Bruce Patton "Dochodząc do TAK" , Warszawa 2007

Dieter-W. Allhoff - Waltraud Allhoff "Sztuka przekonywania do własnych racji, Kraków 2008

Allan & Barbara Pease "Mowa ciała" REBIS Poznań 2007

Harvard Business Essentials, Negocjacje. Sztuka zawierania dobrych kontraktów, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

H.Cohen, Wynegocjuj to, Warszawa 2005

Carl Lyons "Ja wygrywam ty wygrywasz-niezbędnik negocjatora" MT Biznes Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.