Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-56 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czubiński
Prowadzący grup: Zbigniew Czubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami prawa Unii Europejskiej i ich relacji z prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym państw członkowskich, Przedstawienie zasad funkcjonowania prawa UE w praktyce i metod rozstrzygania sporów w związku z jego stosowaniem.Przygotowanie studentów do pracy w adminstracji państwowej i samorządowej a także w sektorze prywatnym tam gdzie niezbędna jest postawowa znajomość prawa UE.


Wymagania wstępne:

minimum : zdany egzamin z prawa międzynardowego publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej składajacy sie z trzech części:

1. test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa UE


2. analiza wybranego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej


3. rozwiązanie kazusu z zakresu stosowania prawa UE w praktyce

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin w formie pisemnej składajacy sie z trzech części:

1. test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa UE


2. analiza wybranego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej


3. rozwiązanie kazusu z zakresu stosowania prawa UE w praktyce

Metody dydaktyczne:

wykład analiza dokumentów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa UE

Bilans punktów ECTS:

5 punktów

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

1.Wzajemne relacje prawo UE a prawo międzynarodowe publiczne i prawo krajowe

2.Źródła prawa UE

3.Zasady stosowania prawa UE

4. Kompetencje UE a państwo członkowskie - aspekty prawne

5.Rozstrzyganie sporów -rola trybunału Sprawiedlowości UE

6. Istota orzeczeń prejudycjalnych.

7. Obywatelstwo UE

8. Finanse i budżet UE

9. Aspekty prawne związane z realizacją " czterech podstawowych wolności'" w UE

10. Członkostwo Polski w UE - wybrane zagadnienia prawne

Literatura:

Podstawowa literatura :

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd.II, Warszawa 2011,

Kuś., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010,

Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, wyd II Warszawa 2011

oraz materiały źródłowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.