Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-68 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/B)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajor, Aleksandra Kozioł
Prowadzący grup: Piotr Bajor, Aleksandra Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna specyfikę regionalną Europy Wschodniej i obszarów przyległych [K_W07 ++], [K_W09 +++], [K_U03 +++], [K_U04 +++], [K_U05 +++], [K_K02 +++]

EK2: Rozumie uwarunkowania polityki bezpieczeństwa poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych [K_W07 ++], [K_W09 +++], [K_U03 +++], [K_U04 +++], [K_U05 +++], [K_K02 +++]

EK3: Zna doktrynalne założenia polityki bezpieczeństwa poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych [K_W07 ++], [K_W09 +++], [K_U03 +++], [K_U04 +++], [K_U05 +++], [K_K02 +++]

EK4: Zna główne elementy procesu realizacji polityki bezpieczeństwa poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych [K_W07 ++], [K_W09 +++], [K_U03 +++], [K_U04 +++], [K_U05 +++], [K_K02 +++]

EK5: Potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji na przedstawione w EK1-EK4 tematy, [K_U03 ++], [K_U04 ++], [K_U05 ++], [K_K02 +++]

EK7: Potrafi we współdziałaniu z grupa przedstawić fragment problematyki z zakresu EK1-EK4 w formie prezentacji multimedialnej na zajęciach [K_U09 +++], [K_K03 +++], [K_K04 +++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie aktywności w trakcie zajęć, wyniku kolokwium oraz indywidualnego projektu studentów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej na zadane tematy, ocenianie ciągłe aktywności oraz poziomu przygotowania merytorycznego do dyskusji.


Standardowa skala ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:

- metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu,

- metody eksponujące - film,

- metody podające - prezentacja multimedialna,

- metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin konwersatorium

Praca własna studenta:

Opanowanie materiału do dyskusji oraz indywidualny projekt – 30 godzin,

Przygotowanie do zaliczenia – 30 godzin.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej

2. Rozpad Związku Radzieckiego i kształtowanie się nowego porządku regionalnego. Cechy charakterystyczne Europy Wschodniej.

3. Główne współczesne problemy bezpieczeństwa regionu: stabilność polityczna, stabilność ekonomiczna, ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej, wpływ aktorów zewnętrznych: Unii Europejskiej, Turcji, Bliskiego Wschodu, Chin, USA.

4. Charakterystyka polityki bezpieczeństwa wedle schematu: uwarunkowania, założenia i realizacja dla: Polski, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Turcji

Proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa regionalnego

5. Problematyka bezpieczeństwa energetycznego w regionie

6. Odbudowa mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej i proces reintegracji obszaru poradzieckiego

7. Rewolucja na Ukrainie i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Literatura:

Literatura zalecana jako podstawowa poszczególnych tematów:

Bieleń Stanisław, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006

Czarnocki Andrzej, Topolski Ireneusz, Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS 2006

Bryc Agnieszka, „Rosja w XXI wieku”, Warszawa 2008

Czajkowski Marek, Rosja w Europie, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003

Włodkowska Agata, Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń 2006

Legucka Agnieszka, Malak Kazimierz (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze WNP, Warszawa 2008

Zyblikiewicz Lubomir Czajkowski Marek, Bajor Piotr (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

Kapuśniak Tomasz (red.), Wspólnota Niepodległych Państw: fragmeracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne, tom 1, IEŚW, Lublin-Warszawa 2011

Pietraś Marek, Chałupczak Henryk, Tosiek Piotr, Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, Zamość 2010

7. Publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.