Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Porównawcze prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-7-n-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Porównawcze prawo konstytucyjne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowych wiadomości na temat prawa konstytucyjnego współczesnych państw, w tym zasad oraz mechanizmów funkcjonowania najważniejszych instytucji politycznych w ujęciu porównawczym.

Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawową terminologię odnoszącą się do państwa i konstytucji [K_W01+++] [K_U02++]

EK2: Wymienia i rozumie cele i funkcje państwa [K_W01+] [K_W10+]

EK3: Zna podstawy prawa międzynarodowego publicznego [K_W11+]

EK4: Definiuje podstawowe rodzaje systemów rządów [K_W10+]

EK5: Rozumie podstawy ustrojowe państwa konstytucyjnego i ich genezę [K_W10+] [K_U05+]

EK6: Zna i interpretuje elementy międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka [K_U05+] [K_U02+] [K_W10+]

EK7: Wykorzystuje wiedzę odnośnie do konstytucjonalizmu przy sporządzaniu prac pisemnych [K_U08++]

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, 4 pytania opisowe, 60 minut

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

wykład 30 godz.

praca własna studenta: samodzielne opracowywanie podręczników 30 godz.; przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

łącznie: 90 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Literatura:

B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław, kilka wydań

W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin, kilka wydań

E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice, kilka wydań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.