Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język specjalności III lic. I sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.KU.SPU-43.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język specjalności III lic. I sem.
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Czuba
Prowadzący grup: Halina Czuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem specjalności na rozszerzonym poziomie. Znajomość gramatyki i leksyki, pozwalająca na tworzenie wypowiedzi i prac pisemnych.

Efekty kształcenia:

Umiejętności:

K1SPU_U02 (+++) - Zna język polski na poziomie pozwalającym na realizowanie programu studiów w ramach specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- bez trudności rozumie wszystkie teksty pisane i wypowiedzi mówione w języku polskim, odnoszące się do zagadnień, o których posiada wiedzę;

- umie posługiwać się językiem polskim w sposób płynny i spontaniczny, we wszystkich sytuacjach komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka;

- umie bez trudności wypowiadać się, prowadzić dialog i brać udział w dyskusji, odnosząc się w wyczerpujący i spójny sposób do każdego zagadnienia, o którym posiada wiedzę;

- umie pisać dłuższe teksty na tematy ogólne (wypracowania) oraz teksty użytkowe (pisma oficjalne);

- umie posługiwać się językiem precyzyjnie, rozróżniając odcienie znaczeniowe i stosując wyrażenia idiomatyczne;

- umie posługiwać się odmianą oficjalną i nieoficjalną języka polskiego odpowiednio do sytuacji


Wiedza:

K1SPU_W09 (++) - Zna stosowane w komunikacji w języku polskim konwencje socjokulturowe, rozumie informację dotyczącą dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza


Kompetencje społeczne:

K1SPU_K05 (+) - Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej oraz wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność;

- aktywny udział w zajęciach;

- przygotowanie prac domowych;

- pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych;

- osiągnięcie zadowalających rezultatów ćwiczonych umiejętności;

- test zaliczeniowy w I semestrze;

- egzamin ustny i pisemny w II semestrze


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe ustnych i pisemnych prac domowych, kolokwia cząstkowe i dyktanda,

ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

I semestr

1 ECTS– obecność,

1 ECTS– aktywność na zajęciach,

1 ECTS– przygotowanie prac domowych,

1 ECTS– przygotowanie do zaliczenia


Literatura:

1. Uczymy się polskiego. Tom 1-2. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 2010

2. Satkiewicz Halina, Bartnicka Barbara Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007

3. A. Landowska, Z. Landowski, Rozmówki ukraińsko-polskie, Kijów 2003

4. I. Kononenko, I. Mytnik, E. Wasiak, Słownik tematyczny polsko-ukraiński, Warszawa 2010

5. A. Iwczenko, Słownik ukraińsko-polski, Lublin 2003

6. O. Aleksejczuk, Praktyczny słownik polsko-ukraiński, Kraków 2004

7. Wydania internetowe polskiej prasy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.