Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język specjalności III lic. II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.KU.SPU-60.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język specjalności III lic. II sem.
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Czuba
Prowadzący grup: Halina Czuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Student umie posługiwać się językiem specjalności w sposób płynny i spontaniczny, we wszystkich sytuacjach komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka;

- umie bez trudności wypowiadać się, prowadzić dialog i brać udział w dyskusji, odnosząc się w wyczerpujący i spójny sposób do każdego zagadnienia, o którym posiada wiedzę;

Student umie posługiwać się językiem specjalności na poziomie B2 – B2+. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, dotyczące skomplikowanych zagadnień.

Efekty kształcenia:

Umiejętności:

K1SPU_U02 (+++) - Zna język polski na poziomie pozwalającym na realizowanie programu studiów w ramach specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- bez trudności rozumie wszystkie teksty pisane i wypowiedzi mówione w języku polskim, odnoszące się do zagadnień, o których posiada wiedzę;

- umie posługiwać się językiem polskim w sposób płynny i spontaniczny, we wszystkich sytuacjach komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka;

- umie bez trudności wypowiadać się, prowadzić dialog i brać udział w dyskusji, odnosząc się w wyczerpujący i spójny sposób do każdego zagadnienia, o którym posiada wiedzę;

- umie pisać dłuższe teksty na tematy ogólne (wypracowania) oraz teksty użytkowe (pisma oficjalne);

- umie posługiwać się językiem precyzyjnie, rozróżniając odcienie znaczeniowe i stosując wyrażenia idiomatyczne;

- umie posługiwać się odmianą oficjalną i nieoficjalną języka polskiego odpowiednio do sytuacji


Wiedza:

K1SPU_W09 (++) - Zna stosowane w komunikacji w języku polskim konwencje socjokulturowe, rozumie informację dotyczącą dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza


Kompetencje społeczne:

K1SPU_K05 (+) - Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej oraz wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej


Wymagania wstępne:

Warunkiem udziału w zajęciach jest otrzymanie zaliczenia z przedmiotu – Język kierunkowy, II Lic. IV semestr.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest:

1. obecność na zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/,

2. aktywność na zajęciach,

3. przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji,

4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego,

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego / uzyskanie co najmniej 55 % punktów/


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe ustnych i pisemnych prac domowych, kolokwia cząstkowe i dyktanda,

ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody podające – Prezentacja multimedialna, Odczyt, Wyjaśnienie lub objaśnienie,

Metody praktyczne – Metoda przewodniego tekstu, Ćwiczenia produkcyjne, Symulacja,

Metody problemowe – Metody aktywizujące – inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)


Bilans punktów ECTS:

II semestr

1 ECTS– obecność,

1 ECTS– aktywność na zajęciach,

1 ECTS– przygotowanie prac domowych,

2 ECTS– przygotowanie do egzaminu


Skrócony opis:

Student umie posługiwać się językiem specjalności na poziomie B2 – B2+. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, dotyczące skomplikowanych zagadnień.

Literatura:

- Hurra!!!Po polsku 3, Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka, Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta Kraków 2014

- Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1, Ruszer Andrzej, Kraków 2013

- Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Małgorzata Pasieka, Wrocław 2013

- Nie ma róży bez kolców, ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, B1, B2, Lipińska Ewa, Kraków 2012

- Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średniozaawansowanych, A. Madeja, B. Morcinek, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2007

- Przejdź na wyższy poziom, E. Zarych, Wydawnictwo Nowela, Poznań 2014

- Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, P. E. Gębal, Universitas, Kraków 2009

- Słownik tematyczny polsko-ukraiński, I. Kononenko, I. Mytnik, E. Wasiak, Warszawa 2010.

- Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny, Orest Śpiwak, Marian Jurkowski, Warszawa 2003

- O. Aleksejczuk, Praktyczny słownik polsko-ukraiński, Kraków 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.