Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.KU.SPU.2SO-5.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

studia polsko-ukraińskie, rok 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Siudak
Prowadzący grup: Michał Siudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student posiada wiedzę dotycząca stanu, organizacji i zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnej Ukrainy.

Efekty kształcenia:

K_W01 Zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w systemie nauk [++]

K_W03 Ma wiedzę na temat społecznych, politycznych, kulturowych, filozoficznych, prawnych i ekonomicznych wymiarów relacji polsko – ukraińskich [+++]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie ustne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

metody podające: prelekcja

metody problemowe: wykład konwersatoryjny

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, panelowa)

metody eksponujące: film, prezentacja komputerowa

metody programowane: z użyciem komputera

Terminy egzaminów i zaliczeń:

sesja

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

metody podające: prelekcja

metody problemowe: wykład konwersatoryjny

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, panelowa)

metody eksponujące: film, prezentacja komputerowa

metody programowane: z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

1. Bezpieczeństwo narodowe – definicja, podstawowa terminologia.

2. Budowa systemu bezpieczeństwa Ukrainy po upadku Związku Sowieckiego. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Ukrainy.

3. Pojęcie bezpieczeństwa geopolitycznego Ukrainy.

4. Ukraińskie struktury siłowe: Policja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, wywiad. Organizacja i zadania.

5.Ukraińskie siły zbrojne.

6. Konflikt w Donbasie i jego wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy.

7. Wpływ konfliktu w Donbasie i aneksji Krymu na bezpieczeństwo Europy Środkowo – Wschodniej.

7. Przestępczość pospolita na Ukrainie – analiza zjawiska.

8. Cyberbezpieczeństwo.

9. Napięcia społeczne, kulturowe, religijne i narodowościowe a system bezpieczeństwa Ukrainy.

9.Możliwa destabilizacja Ukrainy i jej wpływ na bezpieczeństwo Polski.

10.Stosunki NATO – Ukraina. Perspektywy rozwoju współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

11.Polsko – ukraińska współpraca w sferze bezpieczeństwa narodowego.Literatura:

1. P.A. Leszczyński, Bepieczeństwo narodowe Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych i położenia geopolitycznego – węzłowe zagadnienia. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Nr 113/ 2014.

2.O. Osica, Wspólna strategia dla Ukrainy?, Warszawa 1999.

3.J. Owieczkin, O NATO- wskich perspektywach Ukrainy, [w:] NATO na początku XXI wieku, pod red. S. Zakrzewskiego, Poznań 2008.

4.T.A. Olszański, Ukraina wobec Rosji: stosunki dwustronne i uwarunkowania, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, Nr 3/11, 2001.

5. A Zapałowski, Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze Zachodu z Rosją, Warszawa 2015.

6.A. Zapałowski, Wpływ konfliktu na Ukrainie na mozliwą destabilizacje granic w Europie Środkowo – Wschodniej, Ante Portas, Nr1/25-43, 2016.

7.M. Maciąg, Trudna i długa droga Ukrainy do NATO, Nowa Ukraina, 2014

8.T. Szyszak, Ukraińskie formacje policyjne i służby specjalne wobec konfliktów religijnych na przełomie XX i Xxi wieku, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwartalnik, 3/ 2015.

9. E. Mazur – Cieslik, P. Świeżak, Narodowa Strategia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Komentarz, Bezpieczeństwo Narodowe, Nr 22, II-2012.

10. M. Jaremczuk, Współpraca Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy ze służbami specjalnymi innych państw a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, Przegląd bezpieczeństwa Narodowego, 19/18.

11. Ukraińskie siły zbrojne – stan obecny i perspektywy, Biuletyn Opinie FAE, Nr8/2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.