Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ukrainoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSMP.KU-1.K.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ukrainoznawstwa
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1.Zadania i przedmiot ukrainoznawstwa

2. Nazewnictwo ziem ukraińskich na przestrzeni dziejów.

3. Geneza i znaczenie symboliki narodowej.

4. Charakterystyka i rozwój języka ukraińskiego oraz jego rola w kulturze ukraińskiej na przestrzeni dziejów.

5. Religia w historii i kulturze ukraińskiej.

6. Ukraińska kultura ludowa i jej wpływ na współczesną kulturę ukraińską

7. Koncepcje tożsamości narodowej współczesnej Ukrainy

Literatura:

Literatura podstawowa:

John-Paul Himka, Kościół Greckokatolicki a procesy narodowotwórcze, [w:] Znak, nr. 4, 1985

Ola Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003

Bohdan Łepki, Zarys literatury ukraińskiej. Podręcznik informacyjny, Warszawa-Kraków 1930,

M. Łesiów, Ukraina wczoraj i dziś, Lublin 1995,

M. Riabczuk, Od Małorosji, do Ukrainy, Kraków 2003

Є. Грицак, Двадцять дві України, (w:) Критика 2002, nr 4

Енциклопедія українознавства, Мюнхен-Нью-Йорк 1949, том 1

М. Рябчук, Дві України, (w:) Критика 2002, nr 3

Універсальний словник енциклопедія , Київ 2003, с. 1256-1257

Literatura uzupełniająca:

J. Andruchowycz, Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie, Wołowiec 2002

H. Dylągowa, Kościół Unicki na ziemiach Rzeczypospolitej [w:] Przegląd Wschodni, nr. I-II, 1992/93, s. 257-289,

Ambroise Jobert, Od Lutra do Mohyły, Warszawa 1994,

J. Kozik, Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848, Kraków 1973

W. Mokry, Ruska Trójca, Kraków 1997,

W. Mokry, Akademia Kijowsko- Mohylańskia szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej literatury rosyjskiej”

W. Mokry, Od Iłariona do Skoworody. Antologia ...., Kraków 1996

„Unia Brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje... „, Kraków 1994

Д. Дорошенко, Нарис історії України, Мюнхен 1966,

С. Єфремов, Історія українського письменства, т. ІІ,

Галина Лозко, Українське народознавство, Київ 1995,

Феодосій Стеблій, Початки українського національного руху в Галичині (в:)Україна: культура, спадщина, національна свідомість, державність, випуск 2-1995,

Efekty uczenia się:

Wprowadzenie do problematyki studiów ukrainoznawczych, wyjaśnianie najważniejszych zjawisk, pojęć z dziedziny ukrainoznawstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium zaliczeniowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.