Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSMP.KU.OWI_I_lic Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

I. Wprowadzenie do własności intelektualnej

 co to jest własność intelektualna

 rodzaje praw własności intelektualnej

 sposoby uzyskiwania ochrony

 znaczenie praw własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce

II. Prawo autorskie

 przedmiot prawa autorskiego (możliwość ochrony prawnoautorskiej wyników badań, odkryć, prac zaliczeniowych, praw licencjackich, prac magisterskich)

 podmiot prawa autorskiego (kiedy uczelnia nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez studentów, utwory pracownicze)

 treść prawa autorskiego – autorskie prawa osobiste i majątkowe, naruszenie autorskich praw osobistych – plagiat)

 tłumaczenia, opracowania, prawa zależne

 dozwolony użytek ze szczególnym uwzględnieniem form dozwolonego użytku w procesach kształcenia

 ochrona programów komputerowych

 umowy w prawie autorskim

 naruszenie praw autorskich

III. Prawo własności przemysłowej

1) ochrona wynalazków - patenty

 przesłanki patentowalności

 wyłączenia z zakresu patentowania

 patentowanie związków chemicznych, produktów chemicznych

 krajowe i międzynarodowe procedury uzyskiwania patentów, koszty ochrony

2) ochrona know-kow

3) znaki towarowe i oznaczenia geograficzne

 sposoby uzyskiwania ochrony

 warunki uzyskania ochrony

4) wzory przemysłowe

 ochrona zarejestrowanych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych

5) wzory użytkowe

Zakres dziedzinowy przedmiotu: prawo cywilne – prawo własności intelektualne

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J.Marta, R.Markiewicz:, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie, Kraków 2008

2. J. Sińczyło-Chlabicz, red: Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2009

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm)

Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)

Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2006 r. , tekst jednolity , Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 117 z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca

1. T. Szymanek: Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji , 2008

2. Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall: Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, 2007

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest zwiększenie świadomości studentów w zakresie znaczenia i ochrony własności intelektualnej, zarówno na etapie studiowania, jak i w przyszłej działalności zawodowej i gospodarczej. W szczególności studenci zaznajomieni będą z możliwościami ochrony wytworów intelektualnych związanych oraz sposobami ich komercjalizacji oraz zasadami, jak w swojej działalności nie naruszać praw osób trzecich. Wykład ma przygotować studentów m.in. do przyszłego zarządzania zasobami niematerialnymi tworzonymi w ramach swoje działalności tłumaczy, nauczycieli języka ukraińskiego itp.

W założeniu, po zakończonym kursie studenci powinni umieć identyfikować wytwory intelektualne podlegające ochronie prawami własności intelektualnej oraz wskazać sposoby i zasady ich ochrony, oraz mieć świadomość, jakie korzyści niesie skuteczna ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej, naukowej itp.

Student powinien umieć określić sposoby i zasady ochrony poszczególnych wytworów intelektualnych, oraz zasady ich eksploatacji w sposób zgodny z prawem i ni naruszający praw osób trzecich.

Metody i kryteria oceniania:

Test na zaliczenie, po skończonym kursie. Termin zerowy zaliczenia zaraz po ukończeniu kursu, kiedy studenci są na bieżąco z wiedzą zdobytą w trakcie kursu. Terminy kolejne zaliczenia w tej samej formie w sesji. Dla studentów niedowidzących, słabosłyszących przewidziana forma usta zaliczenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.