Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media and War in 21st Century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.012 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0300) Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
Nazwa przedmiotu: Media and War in 21st Century
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płaneta
Prowadzący grup: Paweł Płaneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wymagania wstępne:


Forma i warunki zaliczenia:

• Stała obecność i uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć: 30%

• Prezentacja – studium przypadku jednego aspektu medialnego obrazu wybranego konfliktu zbrojnego lub wojny: 30%

• Praca semestralna na podstawie materiałów i lektur zaprezentowanych w trakcie zajęć: 40%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aby ukończyć ten kurs student musi złożyć pracę pisemną (15 stron znormalizowanego maszynopisu) dotyczącą wybranych aspektów funkcjonowania mediów w odniesieniu do wybranego konfliktu zbrojnego lub wojny. Autor pracy – w formie eseju lub analizy – musi korzystać z pojęć i kategorii analitycznych zaprezentowanych podczas wykładów oraz w występujących literaturze przedmiotu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z dyskusją

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach – 30 h – 1 ECTS

Przygotowanie domowe do aktywnego uczestnictwa w zajęciach – 30 h – 1 ECTS

Przygotowanie i pisanie pracy zaliczeniowej – 50h – 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:


Skrócony opis:

Po ukończeniu tego kursu studenci powinni wykazywać się zdolnością samodzielnej i krytycznej oceny interakcji między międzynarodowymi instytucjami polityki a mediami w sytuacjach konfliktu zbrojnego lub wojny.

Uczestnicy zajęć powinni rozumieć znaczenie i znaczenie „twardych” (np. ekonomicznych, demograficznych, technologicznych etc.) oraz „miękkich” (np. symbolicznych, komunikacyjnych itp.) czynników w sytuacjach konfliktowych w relacjach międzynarodowych. Uczestnicy zajęć powinni sprawnie identyfikować różne sposoby i możliwości wpływania na odbiorców, a także skutecznie oceniać funkcjonowanie mediów wobec wojny. Chodzi tu o umiejętność analizowania zarówno procesów mediatyzacji (pośredniczenia i konstruowania medialnych narracji), jak i procesów medializacji (tj. wykorzystywania mediów jako elementów szeroko rozumianej codzienności) w sferze wojny i konfliktu na arenie międzynarodowej. Kluczowa jest też umiejętność diagnozowania stronniczości określonych mediów wobec konfliktów, kryzysów i wojen w świecie. Uczestnicy kursu powinni również zdobyć umiejętności analityczne w sferze konstruowania projektów i przygotowania planów badawczych, które umożliwiają identyfikację ważnych, atrakcyjnych i użytecznych problemów badawczych w sferze mass mediów i wojny, co wiąże się również z umiejętnościami wskazania odpowiedniej literatury, formułowaniem ciekawych hipotez, a co za tym idzie wyborem odpowiednich koncepcjo teoretycznych i narzędzi do realizacji projektu badawczego.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

• Historical evolution of armed conflicts, war and security.

• Introduction to the main concepts and different types of analysis and theoretical perspectives on the issue of war.

• The changing nature of war and war coverage

• Mass media as the form of power. The new war journalism: who is able to support or challenge military actions?

• Relationships between war and culture, with a particular focus on the mass media.

• Media and the collective imagination of war: mass communication and spreading ideas on patriotism and national identity.

• Evolution of media coverage of armed conflict and war.

• Mass media as means of shaping the agenda of foreign policy.

• Selected theories, concepts, mass media effects relating to war.

• Cybernews and cyberwar: the ambiguous role of modern means of communication in times of war.

• The influence of globalized news in the age of media diplomacy.

• Case studies of the selected media images of modern armed conflicts.

Literatura:

Required reading (will be delivered to students in a course digital pack):

• W. L. Bennet, The Politics of Illusion, Pearson Longman 2009.

• R. Entman, Projections of Power: Framing News, Public Opinion and Foreign Policy. Chicago, IL: University of Chicago Press 2004.

• P. Gross, G. G. Kopper, Understanding Foreign Correspondence. A Euro-American Perspective of Concepts, Methodologies and Theories. Peter Lang Publishing, New York 2011.

• P. Seib, Beyond the Front Lines: How the News Media Cover a World Shaped by War. New York: Palgrave/Macmillan 2004.

Recommended reading:

• S. Allan, Conflicting Truths: Online News and the War in Iraq, in: C. Paterson , A. Sreberny, International News in the 21st Century. Eastleigh, England: John Libbey Publishing 2004.

• R. Ammon, Global television and the shaping of world politics: CNN, telediplomacy, and foreign policy. Jefferson, NC: McFarland 2001.

• W. L. Bennett, The media and the foreign policy process. In D. Deese (Ed.), The new politics of American foreign policy (pp. 168-188). New York: St. Martin’s Press 1994.

• B. Buckley, The news media and foreign policy: An exploration. Halifax, Nova Scotia: Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University 1998.

• G. Berger, How the Internet Impacts on International News, “The International Communication Gazette”, 71(5), 2009, pp. 355-371.

• T. K. Chang, All Countries Not Created Equal to Be News, “Communication Research”, 25(5) 1998, pp. 528-563.

• B. C. Cohen, The Press and Foreign Policy, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.

• Ch. Coker, Ethics and War in the 21st Century, London–New York, Routledge 2008.

• D. Dong, Open Global Networks, Closed International Flows: World System and Political Economy of Hyperlinks in Cyberspace, “The International Communication Gazette”, 71(3) 2009, s. 137-159., pp. 155.

• V. K. Fouskas, Zones of Conflict. US Foreign Policy in the Balkans and the Greater Middle East, London – Sterling, Virginia 2003.

• E. Gilboa, The Global News Networks and U.S. Policymaking in Defense and Foreign Affairs, Cambridge, MA: Shorenstein Center for Press, Politics and Public Policy, Harvard University 2002.

• E. Gilboa, Mass communication and diplomacy: A theoretical framework, “Communication Theory”, 10, 2000, p. 275-309.

• E. Gilboa, Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, Diplomacy & Statecraft, 12:2, 1-28.

• E. Gilboa, Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications, “The Harvard International Journal of Press/Politics”, June 1998 3, p. 56-75.

• E. Gilboa, Global Communication and Foreign Policy, “Journal of Communication”, Volume 52, Issue 4, pages 731–748, December 2002.

• D. A. Graber, Mass media and America Politics, Washington DC 2010.

• D. Hallin, Uncensored War: The Media and Vietnam. Berkeley, CA: University of California Press 1986.

• J. M. Hamilton, Journalism Roving Eye. A History of American Foreign Reporting, Louisiana State University Press 2009.

• E. S. Herman, The Propaganda Model Revisited, “Monthly Review”, Vol. 48, No. 3: 115-128.

• P. O’Heffernan, Mass media and American Foreign Policy: insider perspectives on global journalism and the foreign policy process, Norwood, NJ 1991.

• M. Ignatieff, Virtual War. Kosovo and Beyond, USA , New York, Picador 2000.

• B. Jackson, Media and War, “Counterpunch”, November 23, 2003.

• P. Kumar, Foreign Correspondents: Who Covers What, “American Journalism Review”, December/January 2011.

• David J. Lonsdale, The Nature Of War In The Information Age. Clausewitzian Future. London – New York, Frank Cass 2004.

• S. Macdonald, Propaganda and Information Warfare In The Twenty-First Century. Altered images and deception operations, London–New York, Routledge 2007.

• M. Mann, Incoherent Empire, London: Verso, 2003.

• J. Mermin, Media Coverage of U.S . Intervention in the Post- Vietnam Era, Princeton University Press, New Jersey 1999.

• H. Milles, Al-Jazeera. How Arab TV News Challanged the World, Grat Britain, Abacus 2005.

• P. Seib, The Al Jazeera Effect: How the New Global Media are Reshaping World Politics, Dulles, VA 2008.

• P. M. Taylor, Global Communications, International Affairs and the Media since 1945, London-New York 1997.

On-line sources:

Heidelberg Institute on International Conflict Research, http://www.hiik.de

Stockholm International Peace Research Institute, http://www.sipri.org/

Uwagi:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.