Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leadership in Contemporary World

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.016 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Leadership in Contemporary World
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Diagnoza i refleksja nad aktualnym stanem badań nad przywództwem, popularnymi paradygmatami i przekonaniami na jego temat oraz stosowanymi praktykami z perspektywy ich przydatności w stawianiu czoła wyzwaniom współczesnego świata. Propozycja koniecznych zmian w teorii i praktyce przywództwa. Zdefiniowanie kluczowych kompetencji współczesnych przywódców.
Efekty kształcenia:

Znajomość podstawowych paradygmatów, teorii i definicji przywództwa

Znajomość paradygmatu konstruktywizmu poznawczego

Znajomość metodologii badań

Posiadanie wiedzy na temat przyczyn i skutków ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i kulturowych rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym

Rozumienie wyzwań współczesności i zasad adekwatnego przywództwa

Umiejętność analizy stylów przywództwa i dostosowania do kontekstu

Umiejętność wyjaśnienia zasad przywództwa partycypacyjnego

Umiejętność działania w zróżnicowanym środowisku

Umiejętność formułowania i analizowania problemów badawczych wynikających z omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i organizacyjnych

Gotowość do krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu treściWymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia:

1/ obecność na zajęciach, czytanie zalecanej literatury i udział w dyskusji w trakcie zajęć oraz prowadzenie dziennika uczenia się

2/ esej końcowy opierający się na refleksji związanej z własnym doświadczeniem, lekturą i dyskusją podczas zajęć.

Punkty do zdobycia (50 pkt):

1/ 30 pkt - obecność i aktywność podczas zajęć,

2/ 20 pkt - esej

Razem: 50 pkt
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja, prezentacja, prace pisemne

Metody dydaktyczne:

Seminarium, dyskusja, praca w parach i małych grupach, symulacje, warsztat, prezentacja.

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Przywództwo jest jednym z tych problemów, na które zwracają uwagę ci, którzy chcą zmian. Jesteśmy w momencie rekonstrukcji tradycyjnych paradygmatów, w czasach zmian i kryzysu. Kryzys jest dziś popularnym słowem. Na całym świecie różne rodzaje instytucji społecznych, a także gospodarka i edukacja znajdują się w kryzysie. Dlaczego? Z powodu naturalnego zjawiska zmiany.

Globalizacja, migracja, problemy środowiskowe, zmiany w komunikacji, rewolucja technologiczna, ale także stały wzrost społeczeństwa opartego na wiedzy tworzą nowe wyzwania i wymagania dotyczące nowych pomysłów, podejść, struktur i procesów.

Różne perspektywy i kwestie, które zostaną omówione, pomogą nam nawiązać relacje między demokracją, przywództwem i edukacją. Nasze spojrzenie na świat jest produktem tego, na co patrzymy, na czym stoimy, kiedy na to patrzymy, a także tego, co myślimy o sobie i rzeczach, na które patrzymy. Będziemy kwestionować nasz punkt widzenia, zadając trudne pytania, ponieważ można zmienić sposób postrzegania świata przez ludzi, dostarczając im nowych informacji. Ten kurs jest przeznaczony dla każdego, kto jest na tyle odważny, by zadawać niewygodne pytania i jest gotowy usłyszeć niewygodne odpowiedzi.

Wszystko się zmienia, kiedy się zmieniamy. Proces dociekań i edukacji nas zmieni, a więc i inne rzeczy się zmienią. Być może podczas tego kursu zakwestionujemy nasze postrzeganie problemów świata. Możemy szukać znaczenia na wiele sposobów. Poezja czy film? Nauka czy intuicja? Psychologia czy dialog i rozmowa? Udamy się w miejsca, w których możemy znaleźć wyjaśnienia.

Pełny opis:

1 / Współczesny świat jako kontekst przywództwa. Wyzwania i dylematy.

2 / Przywództwo - główne założenie, perspektywy, modele

3 / Znaczenie przywództwa. Warunki przywództwa

4 / Paradygmaty przywództwa

5 / Style przywództwa. Kontekstowe przywództwo

5 / Skuteczny lider. Kompetencje i wyzwania

6 / Stereotypy głównego nurtu. Typowe błędy

7 / Przywództwo w społecznościach uczących się. Nauka i rozwój. Organizacja nauczania. Budowanie zespołu

8 / Wizja, wartości i etyka. Wzmocnienie

9 / Kobiety i przywództwo. Przeszkody i zachęty

10 / konstruktywizm społeczny. Komunikacja. Przywództwo jako rozmowa. Role i strategie. Inteligencja emocjonalna i społeczna.

11 / Przywództwo w trudnym czasie. Zmień liderów.

12 / Przywództwo edukacyjne. Przyszłe wyzwania. Dane i podejmowanie decyzji

13 / Samoocena i samorozwój.

Literatura:

K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007.

M. Gelert & C. Nowak, Zespół, GWP, Gdańsk 2008.

F. Hesselbein & M. Goldsmith (red.), The leader of the future 2, Jossey-Bass, New York 2006

M. Kets de Vries, Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Studio EMKA, Warszawa 2008.

P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

S.D. Parks, Przywództwa można się nauczyć, Wydawnictwo Helion One Press, Gliwice 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.