Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EMd/PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - II st. stac. sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna najważniejsze regulacje dotyczące podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej K_W05 (3)


– posiada wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej K_W08 (3), K_W10 (2)


Umiejętności:


– posiada umiejętność rozwiązywania problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U09 (2)

– posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne do jej powstania, a także zorganizować jej strukturę organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym K_U10 (2), K_U11 (2)


Kompetencje społeczne:

– rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)

– rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K06 (3)


Wymagania wstępne:

ukończenie studiów I stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie prezentacji + teksty dodatkowe + udział w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja moderowana, ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTC = 100 h, w tym:


Godziny kontaktowe – 55 h

Godziny niekontaktowe – 45 h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne

Pojęcia podstawowe (gospodarka, rynek, system gospodarczy, podstawy ingerencji państwa w gospodarkę, ustrój gospodarczy)

Funkcje administracji gospodarczej i jej struktura

Narodowy Bank Polski

Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Umowy w obrocie gospodarczym

Spółki

Prawne instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2010, Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2011, wyd. 2

Cezary Banasiński, Krzysztof Glibowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz (redaktor naukowy), Remigiusz Kaszubski, Paweł Widawski, Marek Wierzbowski (redaktor naukowy), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, wyd. VI

Paweł Dąbek, Bogusława Gnela (redaktor naukowy), Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc-Borkowska, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak „Prawo handlowe dla ekonomistów”, Wolters Kluwer Warszawa 2015

Tadeusz Włudyka, Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.