Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TQM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/ESd/TQM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TQM
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - II st. stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W05 – (3) – Zna wiodące współczesne koncepcje i narzędzia kooperacji i konkurencji miedzy systemami gospodarczymi i organizacjami


2. K_U12 – (2) – Posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa


3. K_U13 – (3) – Posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym


4. K_K01 – (2) – jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania, teorii organizacji lub socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny

Aktywność na zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemnyMetody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny
Bilans punktów ECTS:


Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

3 ECTS t.j (3 x 25 godz. = 75 godz.), w tym:


stacjonarne: 37 godzin kontaktowych i 38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 25 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

4 ECTS t.j (4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:


stacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie TQM

Pełny opis:

1. Prekursorzy TQM (dokonania, główne teorie)

2. Definicje TQM (elementy składowe TQM, zastosowanie praktyczne)

3. Rozwój koncepcji jakości(znaczenie komitetów , fundacji, konkursów jakości)

4. Wdrażanie TQM (etapy, zespoły wdrożeniowe, kształtowanie świadomości jakości, zadania poszczególnych osób, bariery TQM)

5. Systemy zarządzania jakością podstawą TQM (podobieństwa i różnice, możliwości wykorzystania systemów jakości do wprowadzania elementów TQM)

6. Odpowiedzialność kierownictwa w systemie jakości i rola przywództwa w koncepcji TQM(odpowiedzialność kierownictwa w systemie jakości oraz w koncepcji TQM -różnice)

7. Podejście procesowe(procesy wewnętrzne i zewnętrzne, problemy związane z utrzymaniem jakości, identyfikacja procesów-praktyczne przykłady)

8. Model EFQM, M. Baldrige’a, Deminga (kryteria, samoocena, praktyczne możliwości stosowania modeli doskonałości)

9. Analiza kosztów jakości (tworzenie rachunku kosztów jakości)

10. Analiza wyników /rezultatów działalności(przykłady)

11. Temat do wyboru przez studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Szczepańska, Kompleksowe zarządzanie jakością. przyszłości i Teraźniejszość, Politechnika Warszawska, 2010,

2. R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOIK, Toruń,2006,

3. Hamrol, W. Mantura ,Zarządzanie jakością ,Teoria i praktyka, PWN 2008,

4. J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

5. „Problemy Jakości”,

6. D. Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2002

7. Dane KPNJ, www.pkn.org.pl www.iso.ch www.efqm.org

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W05 – (3) – Zna wiodące współczesne koncepcje i narzędzia kooperacji i konkurencji miedzy systemami gospodarczymi i organizacjami


2. K_U12 – (2) – Posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa


3. K_U13 – (3) – Posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym


4. K_K01 – (2) – jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania, teorii organizacji lub socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny

Aktywność na zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemnyMetody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny
Bilans punktów ECTS:


Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

3 ECTS t.j (3 x 25 godz. = 75 godz.), w tym:


stacjonarne: 37 godzin kontaktowych i 38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 25 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

4 ECTS t.j (4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:


stacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie TQM

Pełny opis:

1. Prekursorzy TQM (dokonania, główne teorie)

2. Definicje TQM (elementy składowe TQM, zastosowanie praktyczne)

3. Rozwój koncepcji jakości(znaczenie komitetów , fundacji, konkursów jakości)

4. Wdrażanie TQM (etapy, zespoły wdrożeniowe, kształtowanie świadomości jakości, zadania poszczególnych osób, bariery TQM)

5. Systemy zarządzania jakością podstawą TQM (podobieństwa i różnice, możliwości wykorzystania systemów jakości do wprowadzania elementów TQM)

6. Odpowiedzialność kierownictwa w systemie jakości i rola przywództwa w koncepcji TQM(odpowiedzialność kierownictwa w systemie jakości oraz w koncepcji TQM -różnice)

7. Podejście procesowe(procesy wewnętrzne i zewnętrzne, problemy związane z utrzymaniem jakości, identyfikacja procesów-praktyczne przykłady)

8. Model EFQM, M. Baldrige’a, Deminga (kryteria, samoocena, praktyczne możliwości stosowania modeli doskonałości)

9. Analiza kosztów jakości (tworzenie rachunku kosztów jakości)

10. Analiza wyników /rezultatów działalności(przykłady)

11. Temat do wyboru przez studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Szczepańska, Kompleksowe zarządzanie jakością. przyszłości i Teraźniejszość, Politechnika Warszawska, 2010,

2. R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOIK, Toruń,2006,

3. Hamrol, W. Mantura ,Zarządzanie jakością ,Teoria i praktyka, PWN 2008,

4. J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

5. „Problemy Jakości”,

6. D. Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2002

7. Dane KPNJ, www.pkn.org.pl www.iso.ch www.efqm.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.