Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskowe i bhp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/ESd/ZŚIBHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskowe i bhp
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - II st. stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W14 – (2) – Zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji


2. K_U13 – (2) – Ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli)


3. K_U14 – (3) – Ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań


4. K_K02 – (2) – Posiada zdolności uczestniczenia w przygotowywaniu i realizacji różnych projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowania decyzji


5.


Wymagania wstępne:

Podstawy wiedza z zarządzania i ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny

Aktywność na zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody dydaktyczne – analiza przypadkówBilans punktów ECTS:


Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

3 ECTS t.j (3 x 25 godz. = 75 godz.), w tym:


stacjonarne: 37 godzin kontaktowych i 38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 25(30) godzin kontaktowych i 50 (45) godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

4 ECTS t.j (4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:


stacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie systemów zarządzania środowiskowego

Pełny opis:

1. Systemy zarządzania środowiskowego(normy dotyczące środowiskowa, struktura systemu opartego na ISO14001,przyczyny zainteresowania systemem zarządzania środowiskowego)

2. Zarządzanie ludźmi i obowiązki najwyższego kierownictwa(zarządzanie ludźmi w systemach środowiskowych, zadania najwyższego kierownictwa ,komunikacja w systemach zarządzania środowiskowego)

3. Wymagania prawne i dokumentacja systemu środowiskowego(nadzorowanie dokumentów i zapisów, wymagania prawne)

4. Zadania związane z kształtowaniem środowiska (aspekty środowiskowe, gotowość i reagowanie na awarie, sterowanie operacyjne)

5. Możliwości rozszerzania znormalizowanych systemów zarządzania środowiskowego(system Ekozarządzania i Auditowania –EMAS, kompleksowe zarządzanie środowiskiem)

6. Polityka bhp(współudział pracowników, cele ogólne i szczegółowe, przeglądy)

7. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (nadzorowanie dokumentów i zapisów)

8. Zarządzanie ryzykiem zawodowym(ocena, szacowanie ryzyka, procedury)

9. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie(procedury, rewizje)

10. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. PN-EN ISO 14001:2005- System Zarządzania Środowiskowego.

2. PN-N 18001:2004 -Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Grudowski, P., Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, OPOV, Bydgoszcz 2003.

4. T Borys, P. Rogala (red), Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia organizacji, Wyd. AE, Wrocław

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W14 – (2) – Zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji


2. K_U13 – (2) – Ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli)


3. K_U14 – (3) – Ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań


4. K_K02 – (2) – Posiada zdolności uczestniczenia w przygotowywaniu i realizacji różnych projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowania decyzji


5.


Wymagania wstępne:

Podstawy wiedza z zarządzania i ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny

Aktywność na zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody dydaktyczne – analiza przypadkówBilans punktów ECTS:


Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

3 ECTS t.j (3 x 25 godz. = 75 godz.), w tym:


stacjonarne: 37 godzin kontaktowych i 38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 25(30) godzin kontaktowych i 50 (45) godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

4 ECTS t.j (4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:


stacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie systemów zarządzania środowiskowego

Pełny opis:

1. Systemy zarządzania środowiskowego(normy dotyczące środowiskowa, struktura systemu opartego na ISO14001,przyczyny zainteresowania systemem zarządzania środowiskowego)

2. Zarządzanie ludźmi i obowiązki najwyższego kierownictwa(zarządzanie ludźmi w systemach środowiskowych, zadania najwyższego kierownictwa ,komunikacja w systemach zarządzania środowiskowego)

3. Wymagania prawne i dokumentacja systemu środowiskowego(nadzorowanie dokumentów i zapisów, wymagania prawne)

4. Zadania związane z kształtowaniem środowiska (aspekty środowiskowe, gotowość i reagowanie na awarie, sterowanie operacyjne)

5. Możliwości rozszerzania znormalizowanych systemów zarządzania środowiskowego(system Ekozarządzania i Auditowania –EMAS, kompleksowe zarządzanie środowiskiem)

6. Polityka bhp(współudział pracowników, cele ogólne i szczegółowe, przeglądy)

7. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (nadzorowanie dokumentów i zapisów)

8. Zarządzanie ryzykiem zawodowym(ocena, szacowanie ryzyka, procedury)

9. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie(procedury, rewizje)

10. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. PN-EN ISO 14001:2005- System Zarządzania Środowiskowego.

2. PN-N 18001:2004 -Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Grudowski, P., Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, OPOV, Bydgoszcz 2003.

4. T Borys, P. Rogala (red), Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia organizacji, Wyd. AE, Wrocław

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.