Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/I2/OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student rozumie pojęcie "własność intelektualna", rozróżnia wytwory intelektualne podlegające ochronie, zna systemy ochrony, podstawowe źródła prawa w tym zakresie, znaczenie orzecznictwa sądowego i innych organów, rozumie zasady ochrony dóbr intelektualnych oraz istniejące w tym obszarze wyjątki, rozróżnia prawa majątkowe i osobiste, zna ich podstawowe właściwości, ma świadomość odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu naruszenia praw na dobrach niematerialnych, rozumie specyfikę tej dziedziny prawa i ma świadomość jej dynamiki (zmieniających się przepisów), zna podstawowe zasady obrotu prawami majkowymi, dostrzega potencjał gospodarczy, ekonomiczny wytworów intelektualnych

Wymagania wstępne:

kurs elementy (podstawy) prawa lub prawa cywilnego, gospodarczego

Forma i warunki zaliczenia:

test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test, 20-30 pytań, zaliczenie: 50% + 1

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• podające – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

• konsultacje


Bilans punktów ECTS:

1 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

finanse, bankowość, ubezpieczenia, rok 1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z systemem ochrony własności intelektualnej, podstawowymi formami i zasadami. Omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z problematyką własności intelektualnej w powiązaniu z przykładami najczęściej występującymi w praktyce z przewagą zagadnień dotyczących prawa autorskiego

Pełny opis:

1. Wstęp do prawa własności intelektualnej (rodzaje praw, sposoby uzyskania praw; polskie, europejskie, międzynarodowe zasady ochrony praw własności intelektualnej)

2. Prawo autorskie (źródła prawa-przedmiot (utwór), wyłączenia spod ochrony, tzw. domena publiczna; podmiot prawa (prawa studentów, twórca- pracownik); treść praw autorskich: osobiste i majątkowe oraz czas ich trwania; prawa pokrewne); dozwolony użytek m.in.: osobisty, cytat- zasady korzystania z cudzych utworów; umowy dot. praw aut., odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa autorskiego; plagiat;

4. Prawo patentowe zasady ochrony (wynalazki, znaki towarowe)

5. Funkcjonowanie, zadania UPRP

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów,red. B. Gnela

2. Prawo własności intelektualnej, Zarys wykładu, K. Czub

3. Joanna Banasiuk, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Warszawa 2018

4. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie, Wolters Kluwer Warszawa 2016

Źródła prawa:

- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- ustawa prawo własności przemysłowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.