Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II1/PFinw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. zimowy (II 20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. zimowy (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojak
Prowadzący grup: Jurand Skrzypek, Mariusz Trojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę na temat charakterystyki rynku finansowego oraz najważniejszych instytucji funkcjonujących na tym rynku [(K_W04) - 3]

2. Zna podział instrumentów finansowych oraz ma szczegółową wiedzę na temat wybranych z tych instrumentów [(K_W16) – 3]

3. Posiada wiedzę na temat zasad oceny projektów inwestycyjnych [(K_W18) – 3]

4. Potrafi samodzielnie oceniać procesy finansowe zachodzące w światowej i polskiej gospodarce [(K_U02) – 3]

5. Potrafi samodzielnie stosować narzędzia oceny inwestycji [(K_U04) – 3]


Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu Mikro i Makroekonomii, oraz Statystyki opisowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny składający się z części testowej oraz analizy przypadku. Student musi udzielić 51% odpowiedzi poprawnych, aby zaliczyć przedmiot.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W04, K_W16, K_W18.


Efekty sprawdzane na ćwiczeniach: K_U02, K_U04.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

5 punktów ECTS – 125 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 73

• Godziny niekontaktowe – 52


Skrócony opis:

Kurs ma następujący przebieg:

1. Rynek finansowy Krótkoterminowy rynek pieniężny;

Średnio i długoterminowy rynek kapitałowy.

Rynek międzybankowy.

2. Instrumenty rynku pieniężnego

Rządowe instrumenty: bony skarbowe, bony pieniężne.

Komercyjne instrumenty: papiery wartościowe firm emitowane w oparciu o prawo wekslowe;

Certyfikaty depozytowe;

ADRy i GDRy;

Rozwój polskiego rynku pieniężnego.

3. Instrumenty rynku kapitałowego

Akcje i ich rodzaje;

Obligacje i ich rodzaje;

Rynek pierwotny i wtórny.

4. Zinstytucjonalizowany obrót papierami wartościowymi

Giełda jako instytucja rynku wtórnego;

Rynek pozagiełdowy OTC.

Inwestorzy i pośrednicy giełdowi;

Indeksy giełdowe;

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - perspektywy rozwoju.

5. Transakcje spekulacyjne lub podwyższonego ryzyka

Przyczyny rozwoju rynku dyrywatyw;

Opcje;

Kontrakty typu futures i forward;

Przyszłość rynku spekulacyjnego.

6. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wartość przyszła pieniądza (future value);

Wartość aktualna przyszłych środków pieniężnych (present value);

Stopa procentowa jako koszt kapitału.

Przepływy pieniężne netto;

Kryterium NPV (aktualna wartość netto);

Kryterium IRR (wewnętrzna stopa zwrotu).

7. Teoria rynku efektywnego

8. Asymetria informacyjna

9. Zasady tworzenia portfela inwestycyjnego

10. Nadzór nad rynkami finansowymi

Pełny opis:

Kurs ma następujący przebieg:

1. Rynek finansowy Krótkoterminowy rynek pieniężny;

Średnio i długoterminowy rynek kapitałowy.

Rynek międzybankowy.

2. Instrumenty rynku pieniężnego

Rządowe instrumenty: bony skarbowe, bony pieniężne.

Komercyjne instrumenty: papiery wartościowe firm emitowane w oparciu o prawo wekslowe;

Certyfikaty depozytowe;

ADRy i GDRy;

Rozwój polskiego rynku pieniężnego.

3. Instrumenty rynku kapitałowego

Akcje i ich rodzaje;

Obligacje i ich rodzaje;

Rynek pierwotny i wtórny.

4. Zinstytucjonalizowany obrót papierami wartościowymi

Giełda jako instytucja rynku wtórnego;

Rynek pozagiełdowy OTC.

Inwestorzy i pośrednicy giełdowi;

Indeksy giełdowe;

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - perspektywy rozwoju.

5. Transakcje spekulacyjne lub podwyższonego ryzyka

Przyczyny rozwoju rynku dyrywatyw;

Opcje;

Kontrakty typu futures i forward;

Przyszłość rynku spekulacyjnego.

6. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wartość przyszła pieniądza (future value);

Wartość aktualna przyszłych środków pieniężnych (present value);

Stopa procentowa jako koszt kapitału.

Przepływy pieniężne netto;

Kryterium NPV (aktualna wartość netto);

Kryterium IRR (wewnętrzna stopa zwrotu).

7. Teoria rynku efektywnego

8. Asymetria informacyjna

9. Zasady tworzenia portfela inwestycyjnego

10. Nadzór nad rynkami finansowymi

Literatura:

A.Sławiński, Rynki finansowe, Warszawa 2006.

E. Miklaszewska, Podstawy finansów, UJ Kraków 1999.

R. Domaszewicz, Finanse w gospodarce rynkowej, AE Kraków 1991.

K. Jajuga, Inwestycje finansowe, AE Wrocław 1997.

E. Smaga, Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Kraków 1995

Materiały dostarczone przez prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojak
Prowadzący grup: Jurand Skrzypek, Mariusz Trojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę na temat charakterystyki rynku finansowego oraz najważniejszych instytucji funkcjonujących na tym rynku [(K_W04) - 3]

2. Zna podział instrumentów finansowych oraz ma szczegółową wiedzę na temat wybranych z tych instrumentów [(K_W16) – 3]

3. Posiada wiedzę na temat zasad oceny projektów inwestycyjnych [(K_W18) – 3]

4. Potrafi samodzielnie oceniać procesy finansowe zachodzące w światowej i polskiej gospodarce [(K_U02) – 3]

5. Potrafi samodzielnie stosować narzędzia oceny inwestycji [(K_U04) – 3]


Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu Mikro i Makroekonomii, oraz Statystyki opisowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny składający się z części testowej oraz analizy przypadku. Student musi udzielić 51% odpowiedzi poprawnych, aby zaliczyć przedmiot.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W04, K_W16, K_W18.


Efekty sprawdzane na ćwiczeniach: K_U02, K_U04.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

5 punktów ECTS – 125 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 73

• Godziny niekontaktowe – 52


Skrócony opis:

Kurs ma następujący przebieg:

1. Rynek finansowy Krótkoterminowy rynek pieniężny;

Średnio i długoterminowy rynek kapitałowy.

Rynek międzybankowy.

2. Instrumenty rynku pieniężnego

Rządowe instrumenty: bony skarbowe, bony pieniężne.

Komercyjne instrumenty: papiery wartościowe firm emitowane w oparciu o prawo wekslowe;

Certyfikaty depozytowe;

ADRy i GDRy;

Rozwój polskiego rynku pieniężnego.

3. Instrumenty rynku kapitałowego

Akcje i ich rodzaje;

Obligacje i ich rodzaje;

Rynek pierwotny i wtórny.

4. Zinstytucjonalizowany obrót papierami wartościowymi

Giełda jako instytucja rynku wtórnego;

Rynek pozagiełdowy OTC.

Inwestorzy i pośrednicy giełdowi;

Indeksy giełdowe;

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - perspektywy rozwoju.

5. Transakcje spekulacyjne lub podwyższonego ryzyka

Przyczyny rozwoju rynku dyrywatyw;

Opcje;

Kontrakty typu futures i forward;

Przyszłość rynku spekulacyjnego.

6. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wartość przyszła pieniądza (future value);

Wartość aktualna przyszłych środków pieniężnych (present value);

Stopa procentowa jako koszt kapitału.

Przepływy pieniężne netto;

Kryterium NPV (aktualna wartość netto);

Kryterium IRR (wewnętrzna stopa zwrotu).

7. Teoria rynku efektywnego

8. Asymetria informacyjna

9. Zasady tworzenia portfela inwestycyjnego

10. Nadzór nad rynkami finansowymi

Pełny opis:

Kurs ma następujący przebieg:

1. Rynek finansowy Krótkoterminowy rynek pieniężny;

Średnio i długoterminowy rynek kapitałowy.

Rynek międzybankowy.

2. Instrumenty rynku pieniężnego

Rządowe instrumenty: bony skarbowe, bony pieniężne.

Komercyjne instrumenty: papiery wartościowe firm emitowane w oparciu o prawo wekslowe;

Certyfikaty depozytowe;

ADRy i GDRy;

Rozwój polskiego rynku pieniężnego.

3. Instrumenty rynku kapitałowego

Akcje i ich rodzaje;

Obligacje i ich rodzaje;

Rynek pierwotny i wtórny.

4. Zinstytucjonalizowany obrót papierami wartościowymi

Giełda jako instytucja rynku wtórnego;

Rynek pozagiełdowy OTC.

Inwestorzy i pośrednicy giełdowi;

Indeksy giełdowe;

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - perspektywy rozwoju.

5. Transakcje spekulacyjne lub podwyższonego ryzyka

Przyczyny rozwoju rynku dyrywatyw;

Opcje;

Kontrakty typu futures i forward;

Przyszłość rynku spekulacyjnego.

6. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wartość przyszła pieniądza (future value);

Wartość aktualna przyszłych środków pieniężnych (present value);

Stopa procentowa jako koszt kapitału.

Przepływy pieniężne netto;

Kryterium NPV (aktualna wartość netto);

Kryterium IRR (wewnętrzna stopa zwrotu).

7. Teoria rynku efektywnego

8. Asymetria informacyjna

9. Zasady tworzenia portfela inwestycyjnego

10. Nadzór nad rynkami finansowymi

Literatura:

A.Sławiński, Rynki finansowe, Warszawa 2006.

E. Miklaszewska, Podstawy finansów, UJ Kraków 1999.

R. Domaszewicz, Finanse w gospodarce rynkowej, AE Kraków 1991.

K. Jajuga, Inwestycje finansowe, AE Wrocław 1997.

E. Smaga, Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Kraków 1995

Materiały dostarczone przez prowadzącego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.