Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek prawdopodobieństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II1/Rp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Piotr Kościelniak, Jurand Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna pojęcie zdarzenia losowego, prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwa warunkowego, zdarzeń niezależnych K_W21 (2)

2. Zna pojęcia zmiennej losowej, rozkładu zmiennej losowej, niezależności zmiennych losowych K_W21(2)

3. Zna podstawowe rozkłady (normalny, poisona, wykładniczy, dwumianowy, etc.) K_W21(2)

4. Zna centralne twierdzenie graniczne K_W21(2)

5. Potrafi wykorzystać metody rachunku prawdopodobieństwa do modelowania zjawisk gospodarczych K_U04(1)


Wymagania wstępne:

Podstawowy kurs matematyki.

Forma i warunki zaliczenia:

Z ćwiczeń można uzyskać między 3 a 5 pkt (bdb=5pkt, +db=4.5pkt,...,dst=3.0pkt).

Osoby, które z ćwiczeń dostały ocenę ndst nie mają prawa przystąpić do egzaminu pisemnego.


Z egzaminu pisemnego można uzyskać między 0 a 10pkt.


Łącznie więc można uzyskać do 15pkt (punkty z ćw. +punkty z egzaminu pisemnego).

Ocena końcowa jest następująca:

bdb - >=14pkt

+db - >=12pkt

db - >=10pkt

+dst - >=8pkt

dst - >=7 pkt


W sytuacjach "wątpliwych" (np. 6 pkt) przewidziany jest egzamin ustny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany, egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny.

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

63 godzin kontaktowych i 62 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

finanse, bankowość, ubezpieczenia, rok 1

Skrócony opis:

Podstawy rachunku prawdopodobienstwa.

Pełny opis:

Przestrzen probabilistyczna.

Prawdopodobieństwo klasyczne i geometryczne.

Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.

Niezależność zdarzeń losowych.

Zmienne losowe.

Rozkłady ciągłe i dyskretne.

Centralne twierdzenie graniczne.

Literatura:

Gajek, Kałuszka "Wnioskowanie statystyczne"

Aczel "Statystyka w zarządzaniu"

Krysicki "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w zadaniach"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.