Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II2/FPub Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ząbkowicz
Prowadzący grup: Anna Ząbkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna zagrożenia płynące z niewłaściwie prowadzonej gospodarki finansowej państwa [(K_W10) - 3]

2. Posiada wiedzę w zakresie dochodów i wydatków publicznych [(K_W11) - 3]

3. Zna rolę jaką pełni państwo w stosunku do poszczególnych podmiotów tworzących gospodarkę narodową [(K_W12) – 3]

4. Ma wiedzę na temat systemu finansów publicznych, w tym w szczególności budżetu państwa oraz finansów regionalnych [(K_W20) – 3]

5. Potrafi analizować i oceniać skutki określonej polityki podatkowej oraz wydatkowej państwa [(K_U05) – 3]

6. Potrafi posługiwać się przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych [(K_U07) – 3]


Wymagania wstępne:

Podstawy finansów, polityka gospodarcza.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzaminy ustne lub pisemne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne


Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W10, K_W11, K_W12, K_W20, K_U05, K_U07.


Metody dydaktyczne:

Wykład, pomoce wizualne (rzutnik), rozwiązywanie zadań, konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 45

• Godziny niekontaktowe – 30


Pełny opis:

System finansów publicznych w Polsce; dochody budżetu państwa i samorządów terytorialnych; wydatki publiczne; deficyt budżetowy i dług publiczny; finanse Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, red. nauk. przekładu R. Rapacki,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (bibl.WZKS))

Literatura uzupełniająca

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i Polityka, Wyższa Szkoła Bankowosci i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005

Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ząbkowicz
Prowadzący grup: Anna Ząbkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna zagrożenia płynące z niewłaściwie prowadzonej gospodarki finansowej państwa [(K_W10) - 3]

2. Posiada wiedzę w zakresie dochodów i wydatków publicznych [(K_W11) - 3]

3. Zna rolę jaką pełni państwo w stosunku do poszczególnych podmiotów tworzących gospodarkę narodową [(K_W12) – 3]

4. Ma wiedzę na temat systemu finansów publicznych, w tym w szczególności budżetu państwa oraz finansów regionalnych [(K_W20) – 3]

5. Potrafi analizować i oceniać skutki określonej polityki podatkowej oraz wydatkowej państwa [(K_U05) – 3]

6. Potrafi posługiwać się przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych [(K_U07) – 3]


Wymagania wstępne:

Podstawy finansów, polityka gospodarcza.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzaminy ustne lub pisemne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne


Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W10, K_W11, K_W12, K_W20, K_U05, K_U07.


Metody dydaktyczne:

Wykład, pomoce wizualne (rzutnik), rozwiązywanie zadań, konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 45

• Godziny niekontaktowe – 30


Pełny opis:

System finansów publicznych w Polsce; dochody budżetu państwa i samorządów terytorialnych; wydatki publiczne; deficyt budżetowy i dług publiczny; finanse Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, red. nauk. przekładu R. Rapacki,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (bibl.WZKS))

Literatura uzupełniająca

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i Polityka, Wyższa Szkoła Bankowosci i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005

Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.