Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II2/PRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi oraz ich międzynarodowym otoczeniem instytucjonalnym. Zna znaczenie gospodarcze organizacji międzynarodowych [K-W04 (2)]

Ma wiedzę na temat podstawowych instytucji

i organizacji międzynarodowych istotnych dla handlu międzynarodowego [K-W09 (2)]

Zna ważniejsze procesy polityczne prowadzące do integracji gospodarek na szczeblu ponadnarodowym przez udział w organizacjach międzynarodowych i przez zawieranie umów międzynarodowych [K-W15 (2)]


Potrafi odnaleźć i zinterpretować podstawowe źródła prawa międzynarodowego [K-U07 (1)]

Potrafi określić znaczenie norm prawa międzynarodowego dla funkcjonowania gospodarek i podmiotów gospodarczych [K-U08 (1)]

Potrafi zająć stanowisko w odniesieniu do kontrowersyjnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego [K-K05 (2)]


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu i pytań opisowych (otwartych). Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskanie ponad 50% punktów za poprawne odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu i pytań otwartych (opisowych).

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersacyjny

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS = 75 h

37,5 h kontaktowych

37,5 h (praca własna studenta)


Pełny opis:

Umowy międzynarodowe i pozostałe źródła prawa międzynarodowego

- prawo międzynarodowe a prawo krajowe

- zawieranie umów międzynarodowych

- rodzaje umów międzynarodowych

- budowa umów międzynarodowych

- zwyczaj

- ogólne zasady prawa

- akty jednostronne

- system źródeł prawa w RP

Stosowanie prawa międzynarodowego

- stosowanie umów międzynarodowych

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego

- pojęcie państwa

- cechy państwa

- terytorium i suwerenność

- państwo a podmioty prywatne

- władza państwowa

- kompetencje i immunitety

- prawo dyplomatyczne i konsularne

- konflikty

Organizacje międzynarodowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004

W. Góralczyk, S. Sawicki, „Prawo międzynarodowe publiczne”, Lexis Nexis, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

J. Barcik, A .Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi oraz ich międzynarodowym otoczeniem instytucjonalnym. Zna znaczenie gospodarcze organizacji międzynarodowych [K-W04 (2)]

Ma wiedzę na temat podstawowych instytucji

i organizacji międzynarodowych istotnych dla handlu międzynarodowego [K-W09 (2)]

Zna ważniejsze procesy polityczne prowadzące do integracji gospodarek na szczeblu ponadnarodowym przez udział w organizacjach międzynarodowych i przez zawieranie umów międzynarodowych [K-W15 (2)]


Potrafi odnaleźć i zinterpretować podstawowe źródła prawa międzynarodowego [K-U07 (1)]

Potrafi określić znaczenie norm prawa międzynarodowego dla funkcjonowania gospodarek i podmiotów gospodarczych [K-U08 (1)]

Potrafi zająć stanowisko w odniesieniu do kontrowersyjnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego [K-K05 (2)]


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu i pytań opisowych (otwartych). Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskanie ponad 50% punktów za poprawne odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu i pytań otwartych (opisowych).

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersacyjny

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS = 75 h

37,5 h kontaktowych

37,5 h (praca własna studenta)


Pełny opis:

Umowy międzynarodowe i pozostałe źródła prawa międzynarodowego

- prawo międzynarodowe a prawo krajowe

- zawieranie umów międzynarodowych

- rodzaje umów międzynarodowych

- budowa umów międzynarodowych

- zwyczaj

- ogólne zasady prawa

- akty jednostronne

- system źródeł prawa w RP

Stosowanie prawa międzynarodowego

- stosowanie umów międzynarodowych

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego

- pojęcie państwa

- cechy państwa

- terytorium i suwerenność

- państwo a podmioty prywatne

- władza państwowa

- kompetencje i immunitety

- prawo dyplomatyczne i konsularne

- konflikty

Organizacje międzynarodowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004

W. Góralczyk, S. Sawicki, „Prawo międzynarodowe publiczne”, Lexis Nexis, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

J. Barcik, A .Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.