Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/IV2/EKONO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Krawiec
Prowadzący grup: Adam Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami ekonometrycznymi, budowy i analizy modeli ekonometrycznych.


Z zakresu wiedzy:

K_W21 (2)

K_W22 (2)


Z zakresu umiejętności:

K_U03 (1)

K_U04 (3)


Wymagania wstępne:

- mikroekonomia

- makroekonomia

- matematyka

- statystyka matematyczna


Forma i warunki zaliczenia:

projekt

egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zarówno wiedza, jak i umiejętności dotyczące analizowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych i danych statystycznych zostaną sprawdzone w praktyce – w przygotowanych przez studentów pracach zaliczeniowych oraz w pracach pisemnych (kolokwium i egzamin). Przygotowanie prac zaliczeniowych będzie wymagało od studentów samodzielnego zastosowania poznanych narzędzi do analizy danych ekonomicznych. Ocena prac zaliczeniowych, kolokwium oraz egzaminu opiera się na pozyskanej przez studenta wiedzy w obszarze ekonometrii oraz umiejętności zastosowania narzędzi do rozwiązania zadań.

Metody dydaktyczne:

- wykład (dwie godziny w tygodniu – stacjonarne; nieregularnie – niestacjonarne)

- ćwiczenia (dwie godziny w tygodniu – stacjonarnie; nieregularnie – niestacjonarne): rozwiązywanie zadań rachunkowych, wykorzystanie programu komputerowego gretl,

- konsultacje (jedna godzina w tygodniu)


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

studia stacjonarne: 73 godziny kontaktowe i 52 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

studia niestacjonarne: 63 godziny kontaktowe i 62 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Pełny opis:

Model ekonometryczny.

Modele jednorównaniowe liniowe

--- klasyczny model regresji liniowej, metoda najmniejszych kwadratów,

--- weryfikacja modelu,

--- merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych,

--- uogólniony model regresji liniowej.

Modele nieliniowe

--- modele transformowalne do postaci liniowej,

--- modele ściśle nieliniowe.

Predykcja na podstawie modeli jednorównanionych.

Analiza procesu produkcyjnego

--- funkcja produkcji (typu Cobba-Douglasa, typu CES)

--- funkcje wydajności pracy,

--- ekonometryczne modele kosztów.

Elementy ekonometrycznej analizy rynku

--- modele rozkładu dochodów,

--- analiza popytu konsumpcyjnego

--- analiza struktur wydatków.

Liniowe modele wielorównaniowe

--- postacie i klasy modeli

--- estymacja modeli wielorównaniowych

--- wykorzystanie modeli wielorównaniowych.

Literatura:

A. Goryl i in., Wprowadzenie do ekonometrii. PWN, Warszawa 2009.

G. S. Maddala. Ekonometria. PWN, Warszawa 2008.

T. Kufel, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu gretl. PWN Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Krawiec
Prowadzący grup: Adam Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami ekonometrycznymi, budowy i analizy modeli ekonometrycznych.


Z zakresu wiedzy:

K_W21 (2)

K_W22 (2)


Z zakresu umiejętności:

K_U03 (1)

K_U04 (3)


Wymagania wstępne:

- mikroekonomia

- makroekonomia

- matematyka

- statystyka matematyczna


Forma i warunki zaliczenia:

projekt

egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zarówno wiedza, jak i umiejętności dotyczące analizowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych i danych statystycznych zostaną sprawdzone w praktyce – w przygotowanych przez studentów pracach zaliczeniowych oraz w pracach pisemnych (kolokwium i egzamin). Przygotowanie prac zaliczeniowych będzie wymagało od studentów samodzielnego zastosowania poznanych narzędzi do analizy danych ekonomicznych. Ocena prac zaliczeniowych, kolokwium oraz egzaminu opiera się na pozyskanej przez studenta wiedzy w obszarze ekonometrii oraz umiejętności zastosowania narzędzi do rozwiązania zadań.

Metody dydaktyczne:

- wykład (dwie godziny w tygodniu – stacjonarne; nieregularnie – niestacjonarne)

- ćwiczenia (dwie godziny w tygodniu – stacjonarnie; nieregularnie – niestacjonarne): rozwiązywanie zadań rachunkowych, wykorzystanie programu komputerowego gretl,

- konsultacje (jedna godzina w tygodniu)


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

studia stacjonarne: 73 godziny kontaktowe i 52 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

studia niestacjonarne: 63 godziny kontaktowe i 62 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Pełny opis:

Model ekonometryczny.

Modele jednorównaniowe liniowe

--- klasyczny model regresji liniowej, metoda najmniejszych kwadratów,

--- weryfikacja modelu,

--- merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych,

--- uogólniony model regresji liniowej.

Modele nieliniowe

--- modele transformowalne do postaci liniowej,

--- modele ściśle nieliniowe.

Predykcja na podstawie modeli jednorównanionych.

Analiza procesu produkcyjnego

--- funkcja produkcji (typu Cobba-Douglasa, typu CES)

--- funkcje wydajności pracy,

--- ekonometryczne modele kosztów.

Elementy ekonometrycznej analizy rynku

--- modele rozkładu dochodów,

--- analiza popytu konsumpcyjnego

--- analiza struktur wydatków.

Liniowe modele wielorównaniowe

--- postacie i klasy modeli

--- estymacja modeli wielorównaniowych

--- wykorzystanie modeli wielorównaniowych.

Literatura:

A. Goryl i in., Wprowadzenie do ekonometrii. PWN, Warszawa 2009.

G. S. Maddala. Ekonometria. PWN, Warszawa 2008.

T. Kufel, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu gretl. PWN Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.