Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Concepts of Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I1/CM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Concepts of Management
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jarzębiński
Prowadzący grup: Marek Jarzębiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

1. Confronting the students with basic developments of management studies.

2. Providing an overview of different management settings in the modern world.

3. Introducing most prominent concepts of management studies for leading companies in recent times.

4. Making students familiar with applications of the concepts.

5. Involving students in managing real-life settings.

Wymagania wstępne:

Knowledge of:

• management theory

• basics of management

Forma i warunki zaliczenia:

Participating in tasks

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EVALUATION METHODS (P - PARTIAL, F - FINAL):

Case studies (P1)

Presentation of performed tasks (P2)

Participation during lectures (P3)

Presence on the lectures (P4)

Written test (P5)

---------------------------------------------------------------

Written exam (F1)


GRADING SYSTEM:

(2) Student can’t explain the impact of classical or modern concepts of management on organizational behavior standards,

(3) Student can explain the impact on organizational behavior standards and show the background of use of classical or modern concepts of management,

(3) Student can explain the impact on organizational behavior standards classical and modern concepts of management and show differences between two selected concepts,

(5) Student can explain impact on organizational behavior standards and show the background of use in all concepts of management and differences between them.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

The lecture and exercises are used for multimedia presentations, electronic materials, case studies

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 hours, including:

• Contact hours 53

• No contact hours 47 (the student's own work)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

no requirements

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Business and Finance Management, rok 1

Pełny opis:

Lecture 1 (6h) – Introduction to Management. Definition, meaning and features of Management. Basic terms and definitions connected with concepts of management. Characteristics of management concepts. Presentation of the division of management concepts.

Lecture 2 (4h) - Introduction to classical management concepts, starting from scientific management through administrative approach to social approach in management.

Lecture 3 (2h) - Presentation of situational approach and system approach in management.

Lecture 4 (6h) - Presentation of modern concepts of management, including:

Reengineering - BPR (Business Process Reengineering)

Lean Management

Benchmarking

Outsourcing, with practical examples.

Lecture 5 (2h) Presentation of modern concepts of management with practical examples such as TBM (Time Based Management) and CRM (Customer Relationship Management) for Customer-Oriented Business.

Lecture 6 (2h) Presentation of modern concepts of management based on quality: TQM (Total Quality Management) and Continuous Improvement (CI).

Lecture 7 (4h) Presentation of modern concepts of management based on knowledge: knowledge and competences management, intelligent and learning organization. General systems thinking approach in management.

Lecture 8 (2h) Introduction of virtual and network organizations concepts of management.

Lecture 9 (2h) Presentation of concept of social responsibility in organization (CSR).

Literatura:

Main literature:

1. Robert Kreitner, Management, 11th ed., Cengage Learning, 2008.

2. Ricky W. Griffin: Fundamentals of Management, 8th ed., Cengage Learning, Boston, 2016.

3. Tim Hannagan, Roger Bennett: Management: Concepts and Practices, 5th ed., Harlow: Prentice-Hall, 2008.

...................................................

1. Marlon Dumas ed. [and others.]: Fundamentals of Business Process Management, Heidelberg: Springer, 2013.

2. Andrew J. DuBrin: Essential of Management, 9th ed., South-Western College Pub., Ohio 2011.

3. Ramon J. Aldag, Timothy M. Stearns: Management, South-Western College Pub., Ohio 1987.

4. Michael Hammer, James Champy: Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Collins Business Essentials, 2003.

5. Torben Pedersen ed.[and others.]: Orchestration of the Global Network Organization, Bingley, England : Emerald; 2014.

Uwagi:

Lectures are held remotely or on-line until the end of the winter semester via PEGAZ platform that works with the BigBlueButtonNT system.

The exams will be conducted in a remote form on both dates via PEGAZ-Exam platform.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.