Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Entrepreneurship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I1/E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Entrepreneurship
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gancarczyk
Prowadzący grup: Marta Gancarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Efekty kształcenia:

1. Students have a knowledge of the general and particular principles for the creation and development of various types of entrepreneurship [K_W19].

2. Students are able to present a picture of the future organisation, integrating the ideas put forward in the classical and contemporary theory of organisation and management [K_W20].

3. Students embark on independent activities in commercial business or the social fields, or in consultancy for the establishment and running of new business entities [K_U03].

4. Students conduct comprehensive diagnoses of a given situation and perform a critical analysis of potential alternative strategies [K_U11].

5. Students design and independently manage complex undertakings, taking economic, social, political, environmental, and managerial aspects into consideration [K_K02].Wymagania wstępne:

Prerequisites include:micro- and macroeconomics, financial analysis, accounting principles, fundamentals of business, labour and intellectual property laws, descriptive statistics.

Forma i warunki zaliczenia:

Final exam - a max. of 70 points

Class participation

(group work) - a max. of 30 points

Total - a max. of 100pointsMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Learning outcomes to be assessed based on the written examination: [K_W19]; [K_W20]; [K_U03]; [K_U11]; [K_K02].


Learning outcomes to be assessed based on case studies and problem solving [K_W19]; [K_W20]; [K_K02]; [K_U03]; [K_U11].


Learning outcomes to be assessed based on the plenary discussion and group work [K_U11].


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Teaching methods include:


- PowerPoint presentations,

- Case studies,

- Plenary discussion,

- Problem solving,

- Group work,

- Consultations,

- E-learning.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, including:

• Contact hours – 53

• Non-contact hours (student’s individual work) – 47


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Does not apply.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Business and Finance Management, rok 1

Skrócony opis:

1. The essence and types of entrepreneurship. Entrepreneurship and economic development (the Eurostat and Global Entrepreneurship Monitor data).

2. Innovation – types, processes and models.

3. Technology entrepreneurship – types, development methods.

4. Criteria of identification and attributes of small and medium-sized enterprises in the EU.

5. Entrepreneurial growth – the nature and economic importance.

Characteristics and strategies of high-growth firms.

6. Market and public sources of financing new ventures.

7. Opportunity identification and feasibility analysis for new ventures.

8. Developing an effective business model.

9. Institutions of business environment.

10. Entrepreneurial networks and clusters. International entrepreneurship.

Pełny opis:

1. The essence and types of entrepreneurship. Entrepreneurship and economic development (the Eurostat and Global Entrepreneurship Monitor data).

2. Innovation – types, processes and models.

3. Technology entrepreneurship – types, development methods.

4. Criteria of identification and attributes of small and medium-sized enterprises in the EU.

5. Entrepreneurial growth – the nature and economic importance.

Characteristics and strategies of high-growth firms.

6. Market and public sources of financing new ventures.

7. Opportunity identification and feasibility analysis for new ventures.

8. Developing an effective business model.

9. Institutions of business environment.

10. Entrepreneurial networks and clusters. International entrepreneurship.

Literatura:

Basic literature:

- Course materials provided by the lecturer and accessible on-line (PEGAZ/USOS system).

- Barringer B. R., Ireland D., Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Global Edition, 5/E, Pearson 2016.

Supplementary literature:

- Landström, H., Advanced introduction to entrepreneurial finance, Edward Elgar Publishing, 2017.

- Gancarczyk M., The process of SME growth. Integrating the resource-based and transaction cost approaches. Jagiellonian University Press, Krakow 2017.

- Davidsson, P., Researching entrepreneurship: Conceptualization and design (Vol. 33). Springer, 2016.

- OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, OECD, Eurostat 2018.

- European Commission, Annual Report on European SMEs, Publications Office of the EU, 2019.

- European Commission, European Innovation Scoreboard 2020.

- European Commission, User Guide to the SME Definition, Publications Office of the EU, Luxembourg 2015.

- Global Entrepreneurship Monitor, Babson College, 2020.

Webpages:

- European Commission, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs) http://ec.europa.eu/growth/smes_en

- European Union Innovation Scoreboard http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

- European Cluster Observatory http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory_en

- SME Performance Review http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en

- Polish Agency for Enterprise Development http://en.parp.gov.pl/

- U.S. Small Business Administration https://www.sba.gov

- The Small Business Act for Europe https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

- Global Entrepreneurship Monitor http://gemconsortium.org/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.