Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Financial Accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I1/FA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Financial Accounting
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadkowski
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) 1. Identify and explain the economic, social, environmental, and managerial effects of cultural phenomena, both on the scale of the organisation (company) and of territorial units, in the light of the contemporary theoretical approaches

(K_W03)

2. They have a knowledge of contemporary concepts of, and instruments for co-operation and competition between different economic systems and organisations

(K_W05)

3. Apply specialist knowledge of a given field of study related to Management (in combination with their specialisation), in their professional or advanced academic work

(K_U02)

4. Select appropriate methods and instruments for the description and analysis of problems and areas of activity in an organisation and its environment, and assess their applicability and effectiveness

(K_U06)

5. Interpret current problems in business and the economy in the light of modern theoretical concepts

(K_U19)

6. Design and independently manage complex undertakings, taking economic, social, political, environmental, and managerial aspects into consideration

(K_K02)


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Subjects: the basics of finance, outline law (especially civil and economic), microeconomics

Initial skills: issues of financial management in the enterprise, knowledge of basic legal regulations in the field of civil and commercial law, basic microeconomics - understanding of cause-and-effect taking place in the economy of enterprises


Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Final test

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) The effects tested in a final test:

[K_W03] [K_W05] [K_U02]

Effects checked when solving case studies:

[K_U06] [K_U19]

Effects verified by a discussion in class:

[K_K02]


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods:

• case studies

• consultations

• group workshops

• inferring cause-and-effect relationships leading to elucidate particular economic phenomenon


Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 4 ECTS = 100 h, including:

Full-time studies:

• contact hours = 52

• noncontact hours (the student’s own work) = 48


Part-time studies:

• contact hours = 33

• noncontact hours (the student’s own work) = 67


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1. Financial Accounting as part of the enterprise information system

2. Basic principles of recording business transactions

3. An essential element of the balance of the annual financial statements

4. Assets

5. Liabilities

6. Stockholders’ equity

7. FIFO, LIFO, AVCO,

8. Profit and loss account division of revenues and expenses affecting the financial result of business entities

9. Cash flow

10. The financial statements of companies

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Financial Accounting as part of the enterprise information system

2. Basic principles of recording business transactions

3. An essential element of the balance of the annual financial statements

4. Assets

5. Liabilities

6. Stockholders’ equity

7. FIFO, LIFO, AVCO,

8. Profit and loss account division of revenues and expenses affecting the financial result of business entities

9. Cash flow

10. The financial statements of companies

Literatura: (tylko po angielsku)

Alexander D., Nobes Ch., (2010). Financial accounting. An International Introduction. Pearson Education Limited.

Black G., (2005). Introduction to accounting and finance. Pearson Education Limited.

Davies T. and Boczko T., (2005). Financial Accounting An Introduction. The McGraw Hill Companies.

Harrison Jr. W.T., Horngren Ch.T., Thomas C.W., (2014). Financial accounting, 10th Edition. Pearson Education.

Ittelson T.R., (2009). Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports. Career Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.