Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Business Process Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I2/BPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Business Process Management
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kossowska
Prowadzący grup: Magdalena Kossowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. [K_W01]

2. [K_W12]

3. [K_W13]

4. [K_W15]

5. [K_U02]

6. [K_U06]

7. [K_U19]

8. [K_K02]


Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w następujących zakresach:

- podstawy zarządzania

- nauki o organizacji

Umiejętność pracy zespołowej. Zrozumienie zależności przyczyno-skutkowych w organizacji.

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy

Studia przypadków

Projekty zespołowe

Prezentacje

Dyskusja


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test końcowy [K_W01] [K_W03] [K_W05] [K_W12] [K_W13] [K_W15] [K_U02]

Studia przypadków [K_U06] [K_U19]

Projekty zespołowe [K_W12][K_W13][K_W15][K_U06]

Prezentacje [K_U19] [K_K02]

Dyskusja [K_K02]


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Godziny kontaktowe - 50 godzin, włączając:

-wykłady 28 godz.

-egzamin 2 godz.

- konsultacje bezpośrednie z nauczycielem 15 godz.

- konsultacje on-line z nauczycielem 5 godz.

Praca własna studenta - 50 godz.Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Introduction to Business Process Management.

2.The implementation of BPM in organization.

3. Methods of BPM.

4. Methods, technics and tools of identifying and designing processes.

5. Modeling, executing, monitoring and optimizing of processes.

6. Process improvement.

7. Business Process Maturity.

8. The implementation of BPM in organisation- organizational, technical and social issues.

Pełny opis:

1. Introduction to Business Process Management.

2. The implementation of BPM in organization. Business (production, service), NGO, Public organizations

3. Methods of BPM. Business Process Reengineering. Benchmarking. Outsourcing. Insourcing.

4. Kaizen. Six Sigma. Lean Management. TQM. ISO Standards.

5. Methods, technics and tools of identifying and designing processes. SIPOC

6. Block diagram

7. Map of processes

8. Value Stream Mapping.

9. Modeling, executing, monitoring optimizing of processes. Documentation of processes.

10. Process improvement. Pareto Diagram.

11. Ishikawa Chart. SERVQUAL.

12. Business Process Maturity. ISO 9004 and others maturity models. Audits and self-assessment models.

13, 14. The implementation of BPM in organisation- organisational, technical and social issues. IT in BPM. VISIO, Adonis

15. Final test.

Literatura:

Required:

•Fundamental of Business Process management autorów: Dumas, M., La Rosa M., Mendling, J.. Reijers, H., Springer Heidelberg New York Dordrecht London

- J.Jeston, J.Nelis, Business Process Management. Practical Guide to Successful Implementations. ELSEVIER, 2008

- ISO 9001:2015 Quality management systems -- Requirements

- ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization -- A quality management approach

- Gary Born, Process management to quality improvement : the way to design, document and re-engineer business systems, Chichester [etc.] : John Wiley and Sons, 1994.

•Stephen A. White, BPMN Modeling and Reference Guide: Understanding and Using BPMN. http://media.techtarget.com/Syndication/ENTERPRISE_APPS/BPMNModeling_and_Reference_Guide_Digital_Edition_G360.pdf

•BPMN and Business Process Management Introduction to the New Business Process Modeling Standard http://docplayer.net/198286-Bpmn-and-business-process-management-introduction-to-the-new-business-process-modeling-standard.html

•Stephen A. White, Introduction to BPMN, IBM Corporation file:///C:/Users/Praca/Downloads/Introduction%20to%20BPMN.pdf

•Stephen A. White, BPMN Modeling and Reference Guide: Understanding and Using BPMN https://books.google.pl/books?id=0Z2Td3bCYW8C&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Recommended:

•H. Smith, P. Finger, Business Process Management, Meghan-Kiffer Press, USA, 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.