Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human Resource Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I2/HRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Human Resource Management
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bugaj
Prowadzący grup: Justyna Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) K_W13-(3) Students have a knowledge of the contemporary concepts of and methods used to measure and manage an organisation’s achievements;

K_U06 –(2) Select appropriate methods and instruments for the description and analysis of problems and areas of activity in an organisation and its environment, and assess their applicability and effectiveness;

K_U12 – (3) Conduct a comprehensive audit of selected areas in a company or of the entire organisation;

K_U18 – (3) Select and manage human, material, financial, and information resources for the efficient and successful achievement of management tasks;

K_K01- (2) Graduates are qualified to create and participate in projects carried out by interdisciplinary teams working in and outside the organisation

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) involvement and motvation to learn

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) 1. attendance is compulsory

2. ongoing assessment on homework and active participation during the lectures

3. exam (two parts): written test and problem solving tasks

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) ongoing assessment and the written exam

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) multimedia presentations, lecture information, discussion, tutorials, PBL, case studies and simulation, decision-making

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 4 credits = 100h, including:

Full-time

• 53 contact hours

• non-contact hours 47 (the student's own work)

Contact hours = 53, including:

• lecture 30h

• exam 3 h

• direct consultation with the teacher 15 h

• online consultation with the teacher 5 h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) no

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Business and Finance Management, rok 1

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

discuss issues of HRM

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction

2. The functions, structures and entities HRM

3. Recruitment and selection

4. Processes of HRM

5. Evaluation work and employees

6. Motivating and rewarding

7. Learning, Development and career path

8. Strategic HRM

9. Selected issues of International Human Resource Management

10. Trends in the labour market

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, http://hfs1.duytan.edu.vn/upload/ebooks/3086.pdf [16.10.2016];

2. John W. Budd, Devasheesh Bhave, The Employment Relationship, Version Date: March 19, 2008

3. Harvard Business Review- books and articles

Uwagi: (tylko po angielsku)

no

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.