Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I2/MIC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Microeconomics
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Judyta Lubacha, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

To understand the basic concepts in economics;

To understand the organization of the market and roles played by economic actors;

To be able to make economic decisions, both as a consumer, and a producer;

To be able to apply the knowledge concerning the behavior of economic actors in different market structures;

To be able to implement the knowledge about resource maintenance, production and distribution.


Efekty kształcenia:

Graduates of the second-cycle programme of study in Management have a knowledge of contemporary concepts of, and instruments for co-operation and competition between different economic systems and organisations: K_W05;

They are able to explain why business activity carries a social responsibility, indicate instances of said responsibility and dysfunctions of business activity in commercial practice: K_W07;

Apply specialist knowledge of a given field of study related to Management (in combination with their specialisation) in their professional or advanced academic work: K_U02;

Interpret current problems in business and the economy in the light of modern theoretical concepts: K_U19;

Graduates are qualified to create and participate in projects carried out by interdisciplinary teams working in and outside an organisation: K_K01;

Observe and promote an ethical attitude and social sensitivity, also in their duties in an organisation and in society: K_K08;

Assume responsibility for their decisions with respect to other members of the organisation and society at large: K_K10.


Wymagania wstępne:

Knowledge of maths, particularly functions

Forma i warunki zaliczenia:

Written examination in a form of a test

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Knowledge acquired during lectures – will be assessed on the basis of a written examination.

2. Skills – will be assessed on the basis of the participants’ ability to observe, diagnose and interpret basic phenomena encountered in microeconomics, as well as their ability to indicate possible solutions to the main problems of an organization and its environment.

3. Social competencies – will be tested during the discussions and group work on solving specific microeconomic problems at the seminars.Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Lecture (using audio-visual materials), followed by a seminar

Bilans punktów ECTS:

15 hours – lecture

15 hours – seminar

3 hours – problem solving

2 hours – written examination

15 hours – office hours (individual tutoring if necessary)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Business and Finance Management, rok 1

Skrócony opis:

Students who have completed the Microeconomics course will have a knowledge of terminology, theories and principles of economics, which they will be able to use in particular situations, within and outside organisations. They will have competence to translate, interpret and extrapolate this knowledge, making future decisions as consumers as well as producers/services providers. They will be able to use the microeconomic expertise in analysis and synthesis of available data and information on actors’ motivations and behaviour on the markets for problems solving. Finally, using evidence, they will be able to make quantitative and qualitative judgements, presenting an ethical attitude, about different kinds of economics activities in particular contexts.

Pełny opis:

1. Basic economic concepts – goals of economic activity, tradeoffs, scarcity;

2. Basic economic analysis: supply and demand, elasticity,

3. Welfare analysis;

4. Theory of consumption

5. Means of production

6. Production – costs, theory of production

7. Public purpose sphere – government

Literatura:

1. Goodwin, N., Nelson, J., Ackerman, F., Weisskopf, T. (2009), Microeconomics in context. Armonk, London: M.E. Sharpe.

2. McConnell, C.R., Brue, S. (2002), Economic – Principles, Problems, and Politics. New York: McGrew-Hill Irwin.

3. Pluta, J. (2008), The Market – Mainstream and Evolutionary Views, Dubuque: Kendall/Hunt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.