Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global Economic Crises

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/II1GEC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Global Economic Crises
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łasak
Prowadzący grup: Piotr Łasak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

The aim of the course is to provide students with a general overview of the economic and financial crises. Participants in the course should be able to describe the main models of currency, economic and financial crises ant the causes of them. They should understand the mechanisms of the crises development, the consequences of them and the ways of exiting from the different models of the crises. Special attention will be paid to the last, global financial crises in the United States and the European Union. Students should not only understand the mechanisms leading to the crisis but also the current situation of the developed countries and the possible scenarios for the economies development in the future.

Efekty kształcenia:

The educational results:


1. The graduate will have advanced, specialized theoretical knowledge of the main models of economic and financial crises, causes of the crises, mechanisms of development and consequences.


2. The graduate will have the skills of critical analysis, interpreting and assessing information provided by the media related to difficulties and risks accompanying to functioning of economies.


3. The graduate will be able to define the main categories of international markets functioning (e.g. international trade, flows of capital, balance of payment deficit, exchange rate types and determinants) and their impact on particular countries.


4. The graduate will be able to discuss about issues related to selected problems occurring in contemporary economies, e.g. the crises scenarios in different economies, moral hazard, liquidity trap, debt deflation, shadow banking development, scenarios for further economic development).


5. The graduate will be able to present and describe the selected historical and contemporary economic crises and their consequences.


Wymagania wstępne:

Basic knowledge of micro-, macroeconomics and finance.

Forma i warunki zaliczenia:

Components of the final grade:


• Active participation in class - 30% of final grade (participation 10%, activity 20%). Each student may have two absences from class with no consequences.


• Final exam - 70% of final grade. Final exam form: written tests, multiple choice questions, fill-in-the blank test and short open questions.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

List of attendance, students' activity assessment, final exam (test)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Lecture, case studies (movies), discussion, students' active participation

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS = 30 h of lectures

2 ECTS = 60 h of students’ individual preparation for lectures (readings, discussion questions)

1 ECTS = 30 h - students’ preparation for final exam


Total hours: 120 = 4 ECTS


Pełny opis:

COURSE STRUCTURE

1. The basic definitions related to the economic and financial crises, theories and models of financial crises (three generations of currency crises, banking crises, Minski’s theory of financial crises).

2. Historical examples of financial crises.

3. Financialisation of the economy.

4. The processes of the development of the financial markets and its disadvantages – asymmetry of information, the role of derivatives, process of asstets securitization, shadow banking development.

5. Financial crisis of 2007-2008 in the United States - its main causes and consequences (moral hazard, liquidity trap, debt deflation. Mechanisms of exiting from the crisis – quantitative easing policy, new financial regulations etc.

6. Crisis of 2009-2014 in European countries - its main features, causes and consequences (banking crisis, debt crisis, crisis of the balance of payments).

7. Development of the last crisis in different countries – case studies (Greece, Ireland, Spain).

8. The mechanisms of exiting from the crisis of the period 2007-2014 (European Stability Mechanism, Banking Union).

9. The threats for the future and scenarios for further economic development in different countries (developed countries, emerging markets, developing countries).

Literatura:

Key readings:

1. N. Roubini, S. Mihm, Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, Penguin Books 2011.

2. K. Rogoff, C. Reinhart, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press 2011.

3. M. Wolf, The Shifts and the Shocks. What we’ve learned, and have still to learn, from the financial crisis, Penguin Books, London 2014.

4. J. E. Stiglitz, The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, W. W. Norton & Company, London 2016.

5. G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2009.

6. P. Łasak, Structure and Risks of the Chinese Shadow Banking System: The Next Challenge for the Global Economy? [In:] Myriam Garcia Olalla, Judith Clifton (eds.), Contemporary Issues in Banking. Regulation, Governance and Performance, Palgrave MacMillan 2018, s. 409-426.

7. Suggested articles.

Additional/further readings:

1.S. Valdez, P. Molyneux, An Introduction to Global Financial Markets, Palgrave Macmillan, New York 2013.

2.J. Rickards, Currency wars, Portfolio/Penguin, London 2011.

3.Financial crises, “The Economist”, 12 April 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.